Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

1.1

 Maagbescherming bij ns-NSAID

Omschrijving


Richtlijn

Medicatiebewaking

Risico

Gebruik van ns-NSAIDs bij risicopatiënten verhoogt de kans op gastro-intestinale bloedingen.

Indicator

Ligt het percentage ns-NSAID gebruikers met risico op maagschade met gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming boven de ondergrens van 70%?

  • Ja
  • Nee

Toelichting ondergrens

Voor deze - en alle volgende - ondergrenzen geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2018

Medicatie

Ns-NSAIDs (zonder COXibs) met overige middelen zonder injectie’s: 
M01A (Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen)  zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 en zonder M01AH (COXibs)

Antistollende medicatie: 
B01AC06 (ASA),  B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatiepreparaten), B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor),B01AC25 (Cangrelor) , PRK 124575 (clopidogrel combi), B01AE07 (dabigatran), B01AF (drecte factor Xa remmers)
Vitamine K-antagonisten: 
B01AA 
Corticosteroïden: 
H02AB zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 
SSRI’s en gerelateerde: 
N06AB,(SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine),
Overige: 
C03DA01 (Spironolacton) 
Reuma: 
L04AA27, L04AB04, L04AC03, L01CB01, P01BA01, L04AB01, L04AB06, P01BA02, L04AB02, L04AA13, L04AX03,A07EC01, L04AC07, L04AB05, L04AX01, L04AD01, L01AA01, L01XC02, M01CC01, M01CB01 
Antidiabetica: 
A10 
Lisdiuretica: 
C03CA, C07C, C07D
RAS-remmer: 
C09 

Adequate maagprotectie:
 

A02BC (Protonpompremmers)

 

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden, behalve voor ‘ns-NSAIDs, waar alleen ‘afleveringen’ zijn meegenomen in de ‘rapportageperiode’ en voor ‘maagprotectie’ en ‘reuma’ waar ‘afleveringen’ zijn meegenomen in de voorafgaande 3 maanden

Standaardgebruiksperiode

Bepaal het gebruik van 'vitamine K-antagonisten' op basis van afleveringen 'vitamine K-antagonisten' in de rapportageperiode. Indien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, standaard 90 dagen aanhouden.
Indien bij ‘glucocorticosteroiden’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 5 dagen als gebruiksperiode aan. Voor de overige ‘co-medicatie’ houden wij standaard 30 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij ‘maagprotectie’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan.

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de 'gebruikers' van een geneesmiddelgroep de gebruiksperioden corrigeren voor overlappende afleveringen

Gebruiker

Met een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 3 dagen in de rapportageperiode ook op basis van 'afleveringen' in de voorafgaande 3 maanden, behalve bij ‘ns-NSAIDs’  waar  ‘gebruik’ alleen is meegenomen op basis van afleveringen in de rapportageperiode

Gelijktijdig gebruik

Overlappende 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode

Co-medicatie

'Antistollende medicatie', 'vitamine K-antagonisten', 'glucocorticosteroïden', 'SSRI's en gerelateerde', 'overige'

Hartfalen

Aanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 14 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAS-remmer' onafgebroken in de rapportageperiode

Diabetes

Patienten met een 'aflevering' van 'antidiabetica' in de rapportageperiode

Reuma

Patiënten met gebruik uit ‘reuma’ op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de voorafgaande 4 maanden

Co-morbiditeit

'Reuma', 'Diabetes', 'Hartfalen'

Patiënten met risico op maagschade

1. Patiënten boven 70 jaar 
2. Bij een leeftijd boven 60 en tot en met 70 jaar met een ‘co-morbiditeit of met ‘gelijktijdig gebruik van  'co-medicatie'

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Exclusie: passant
A: 'Patiënten met risico op maagschade' en 'gebruik' van ns-'NSAID' 
B: Patiënten uit 'A' die 'gelijktijdig gebruik' hadden van 'adequate maagprotectie' voor tenminste 3 dagen

Teller

B

Noemer

A

Percentage

B / A boven de ondergrens van 70%

Onderbouwing

Volgens NHG-Standaard Maagklachten (2013) zijn bij gebruikers van niet-selectieve NSAID’s ouder dan 70 jaar preventieve maatregelen noodzakelijk ter preventie van maagcomplicaties. Voor NSAID-gebruikers tussen 60 en 70 jaar met een gegeven co-morbiditeit of co-medicatie is maagprotectie eveneens gewenst. De voorkeur gaat uit naar maagbescherming met een protonpompremmer.

Type indicator

Uitkomst van processen met een ondergrens

Back to top