Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

1.5

Thrombocytenaggregatieremmers bij nitraten

Omschrijving

Richtlijn

Medicatiebewaking

Risico

 

Indicator

Ligt het percentage patiënten met gelijktijdig gebruik van nitraten en een antithromboticum boven de ondergrens van 90%?

  • Ja
  • Nee

Toelichting ondergrens

Voor deze - en alle volgende - ondergrenzen geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2018

Medicatie

Nitraten: 
C01DA 
Antithrombotica: 
B01AA04 of B01AA07 (Vitamine K-antagonisten) of B01AC04, B01AC06, B01AC07, B01AC08, B01AC30 (TAR), of B01AE en B01AF (DOAC)

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar

Gebruiker

Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar of het voorafgaande halve jaar

Standaard gebruiksperiode

Indien bij 'Vitamine K-antagonisten' of 'Nitraten'geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij de overige ‘antithrombotica (TAR of DOAC)’  geen daggebruik is ingevuld houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de 'gebruikers' van 'antithrombotica' of 'nitraten'de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen

Angina Pectoris

Wij schatten de diagnose angina pectoris bij 'gebruikers' 'nitraten' op basis van tenminste 2 afleveringen voor een patiënt binnen de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar waarvan tenminste 1 aflevering in de laatste 4 maanden

Selecties

A: Patiënten met 'angina pectoris' 
B: Patiënten uit 'A' die ‘gebruiker’ zijn van 'antithrombotica' in de rapportageperiode

Teller

B

Noemer

A

Percentage

B / A is boven de ondergrens van 90%

Onderbouwing

De NHG Standaard Stabiele Angina pectoris uit 2004 beveelt bij onderhoudsbehandeling van Angina pectoris preventieve plaatjesremming aan met laag gedoseerd acetylsalicylzuur. 

Type indicator

Uitkomst van processen met een ondergrens

Back to top