Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

1.9

Geen hormonale anticonceptie bij vrouwen > 52 jaar

Omschrijving

 

Richtlijn

Medicatiebewaking

Risico

 

Indicator

Ligt het gebruik van vrouwen > 52 jaar zonder gebruik van orale anticonceptiva boven de ondergrens van 90%.?

  • Ja
  • Nee

Toelichting ondergrens

Voor deze - en alle volgende - ondergrenzen geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2018

Medicatie

Anticonceptiva. pil: G03A, G03HB

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode

Passant

Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Exclusie: 'Passant' 

 

A: Vrouwen > 52

 

B: Aantal patiënten uit 'A' met geen 'aflevering' van de 'pil’ in de rapportageperiode

Teller

B

Noemer

A

Percentage

B / A boven de ondergrens van 90%

Onderbouwing

Op basis van consensus is besloten om een vrouw van 52 jaar of ouder geen anticonceptie meer te adviseren, mits de vrouw over de risico’s is voorgelicht, zoals uitleg over het niet volledig uit te sluiten risico op zwangerschap. (NHG-Standaard Overgang (2012) en NHG-Standaard Anticonceptie (2012)).

Type indicator

Uitkomst van processen met een ondergrens

Back to top