Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Documentatie / KISS Kwaliteitsindicatoren 2018 / 2.1 Geen glibenclamide bij diabetes >70 jaar

2.1 Geen glibenclamide bij diabetes >70 jaar

Omschrijving

Richtlijn

Diabetes

Risico

Verlenging periode hypoglykemie, verhoogd risico vallen bij ouderen.

Indicator

Ligt het percentage gebruikers 71 jaar en ouder van sulfonylureumderivaten zonder glibenclamide boven de ondergrens van 90%?

  • Ja
  • Nee

Toelichting ondergrens

Voor deze - en alle volgende - ondergrenzen geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2018

Richtlijn

medicatiebewaking

Rapportageperiode

Voorafgaande 12 maanden

Medicatie

Glibenclamide: 
A10BB01, A10BD02, A10BD04 
Sulfonylureum derivaat: 
A10BB, A10BD02, A10BD04

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode

Gebruiker

Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dag in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar

Passant

Standaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Exclusie: 'Passant' 

A: Patiënten boven 70 jaar met 'gebruik' van een 'sulfonylureum derivaat' 
B: Patiënten uit 'A' zonder gebruik 'glibenclamide'

Teller

B

Noemer

A

Percentage

B / A boven de ondergrens van 90%

Onderbouwing

De NHG standaard diabetes van 2018 ontraadt glibenclamide in verband met een verhoogd risico op (ernstige) hypoglycemie.

Type indicator

Uitkomst van processen met een ondergrens

Back to top