Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Documentatie / KISS Kwaliteitsindicatoren 2018 / 2.3 Antilipaemica bij diabetes

2.3 Antilipaemica bij diabetes

Omschrijving

 

Richtlijn

Diabetes

Risico

Verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij niet behandelen van hypercholesterolemie.

Indicator

Ligt het percentage diabetespatiënten met gebruik van antilipaemica boven de ondergrens van 68%?

  • Ja
  • Nee

Toelichting ondergrens

Voor deze - en alle volgende - ondergrenzen geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2018

Medicatie

Antidiabetica (exclusief insuline)s:
A10B zonder A10BJ, A10BK en A10BX
Antilipaemica:
C10

Gebruiker

Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en de voorafgaande 3 maanden

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de gebruikers de gebruiksperioden op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen

Tegelijkertijd gebruiker

Overlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'orale bloedglucose verlagende middelen' en 'gebruiker' van 'antilipaemica' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode

Passant

Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Exclusie: 'Passant'
Inclusie: mannen tussen 50 en 80 jaar en vrouwen tussen 55 en 80 jaar

A: 'Gebruikers' van ' antidiabetica' binnen de rapportageperiode
B: Patiënten uit 'A' die 'tegelijkertijd gebruiker' waren van 'antilipaemica'

Teller

B

Noemer

A

Percentage

B / A boven de ondergrens van 68%

Onderbouwing

Volgens de NHG-Standaard 'Cardiovasculair risicomanagement' (2012) komen vrouwen met diabetes boven de 55 jaar en mannen boven de 50 jaar vrijwel standaard in aanmerking komen voor statines. Boven de 80 jaar kan op basis van nut en risico overwegingen ervoor worden gekozen worden om geen antilipaemica meer voor te schrijven.

Toelichting

Verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij niet behandelen van hypercholesterolemie.

Type indicator

Uitkomst van processen met een ondergrens

Back to top