Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Documentatie / KISS Kwaliteitsindicatoren 2019 / 2.6 Bij de apotheek bekende actuele nierfunctie- en kaliumwaarden bij diabetespatiënten startend met RAAS-remmers

2.6 Bij de apotheek bekende actuele nierfunctie- en kaliumwaarden bij diabetespatiënten startend met RAAS-remmers

Omschrijving

 

Richtlijn

Diabetes

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Instellingsapotheek

Rapportageperiode

Juni 2019

Aanleiding

 

Het doel  van deze indicator is om in kaart te brengen of en in welke mate er gegevens uitgewisseld worden met de overige zorgverleners in de ketenzorg. Uitwisseling van gegevens is een belangrijke overkoepelende randvoorwaarde voor het verlenen van ‘goede zorg’ aan patiënten met diabetes.

Hier is specifiek gekozen voor bekendheid van de nierfunctie bij start met remmers van het  Renine-Angiotensine Aldosteron Systeem (RAAS). Dit omdat voor diabetespatiënten met een verminderde nierfunctie de dosering van de RAAS-remmer afhankelijk is van de creatinineklaring en omdat de RAAS-remmer invloed heeft op de nierfunctie en de kaliumconcentratie.

Indicator

a) Voor hoeveel procent van diabetespatiënten, die in juni 2019 startten met een RAAS-remmer, beschikte u over een recente nierfunctiewaarde?

b) Voor hoeveel procent van diabetespatiënten, die in juni 2019 startten met een RAAS-remmer, beschikte u over een recente kaliumwaarde ?

Voor OA: Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Non insuline bloedglucose verlagende middelen: A10B (zonder A10BJ, A10BK, A10BX)

RAAS remmer: C09

Eerste uitgifte

Aflevering in de rapportageperiode zonder aflevering in de hieraan voorafgaande 12 maanden met een modulair tarief

Selectie

Inclusie: ‘gebruiker’ non insuline bloed glucose verlagende middelen

a)       A: alle personen met een ‘Eerste uitgifte’ van RAAS-remmers in juni 2019
B: alle patiënten uit de noemer met informatie beschikbaar in de apotheek over een nierfunctiewaarde (tussen juni 2018 en eind 2019)

b)       A: alle personen met een ‘Eerste uitgifte’ van RAAS-remmers in juni 2019
B:  alle patiënten uit de noemer met informatie beschikbaar in de apotheek over een kaliumwaarde (tussen juni 2018 en eind 2019)

Percentages

B/A

Toelichting

Doorontwikkeling:
Voor deze indicator dient een aangepaste rapportageperiode. Bij het bepalen van deze periode is per indicator rekening gehouden met het aantal patiënten per apotheek in de noemer (tenminste 1 patiënt per apotheek en een gemiddelde van maximaal 15 patiënten per apotheek)..
De informatie voor de teller kan nog niet geautomatiseerd uit de systemen worden gehaald. Dat is in de toekomst wenselijk – en hiervoor worden stappen genomen. Een eerste stap is om dit handmatig na te gaan voor een behapbare periode. Starters worden in juni geselecteerd waarbij vervolgens in de rapportageperiode nog een half jaar beschikbaar is voor het opgevraagd kunnen hebben van een nierfunctiewaarde of kaliumspiegel.

Voor deze meting dient u de gegevens zelf uit uw computersysteem te achterhalen.
Hiervoor selecteert u:
1. Alle patiënten met een aflevering van een diabetesmiddel tussen mei 2018 en mei 2019
2. Binnen deze groep alle eerste uitgiftes voor RAAS-remmers in juni 2019 (Noemer)
3. Voor de patiënten uit 2. gaat u na of een nierfunctie- of kaliumwaarde bekend is (tussen juni 2018 en eind 2019) (Teller). Hiervoor is het fijn als u toegang heeft tot Portavita of een vergelijkbaar systeem.
4. Mocht u uit de resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere starters met RAAS remmers in 2019 na.  U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren

Onderbouwing

KNMP richtlijn diabetes mellitus type 2 (2019), KNMP Kennisbank

Type indicator

Proces

Back to top