Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Documentatie / KISSmatrix / KISS Matrix indicatoren / KISS Matrix Indicatorenlijst

KISS Matrix Indicatorenlijst

Klik op een KISS indicator om de onderliggende berekening en de geïncludeerde geneesmiddelen te zien.
NaamOmschrijving
DM_1Metformine als 1ste keuze bij start antidiabetica (excl. insuline)
DM_2Antilipaemica bij diabetes
AC_1*Geen antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden
AC_2*Geen overgebruik luchtwegverwijders bij astma
AC_3*Dosisaerosol met voorzetkamer
AC_4*< 2 stootkuren predniso(lo)n bij astma/COPD
Antibio_1Derde generatie chinolonen vermijden
CVRM_1*Antithrombotica bij angina pectoris
CVRM_2a*Simvastatine >20 mg, eerste uitgifte
CVRM_2bSimvastatine >20 mg
CVRM_3*Hart- en vaatziekten met statines
P_1Maagprotectie bij risicopatiënten >60 jaar met ns-NSAID gebruik
P_2*Maagprotectie bij risicopatiënten met TAR gebruik
P_3*Opioïd gebruikers met laxans
P_4Geen overbehandeling met triptanen
P_5*Foliumzuur bij MTX gebruik
P_6Maagprotectie bij COXIBS met TAR
Osteo_1Corticosteroïden met bisfosfonaten
Osteo_2Corticosteroïden met calcium en vitamine D
Dep_1Benzodiazepinen niet chronisch gebruikt
Dep_2Antidepressiva niet vroegtijdig gestopt
Dep_3Langwerkende hypnotica niet chronisch gebruikt
Dep_4SSRI gebruik korter dan 24 maanden
Dep_5Slaapmiddelen minder of gelijk aan 15 dagen bij eerste uitgifte
Voor_1*Voorkeursmiddelen cholesterolverlagers, nieuwe gebruikers
Voor_2Voorkeursmiddel RAS remmers, nieuwe gebruikers
Voor_3*Voorkeursmiddelen protonpomremmers, alle gebruikers
Voor_4*Voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers
Doel_1Doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID
Doel_2Doorgebruik PPI na stoppen TAR
Doel_3Doorgebruik bisfosfonaat na stoppen glucocorticosteroïd
Min_1aNSAIDs bij ischemische hartziekten
Min_1bns-NSAIDs (excl naproxen en ibuprofen) met cardiovasculaire risicofactoren
Min_1cEtoricoxib met cardiovasculaire risicofactoren
Min_2NSAID gebruik bij risico op nierinsufficiëntie
Min_3a*Coumarines met co-trimoxazol
Min_3bCoumarines met Miconazol
Min_4Digoxine met macrolide, itraconazol of ketoconazol
Min_5Glibenclamide >70 jaar
Min_6PD-5 remmers met nitraten
Min_7Methotrexaat met cotrimoxazol of trimethoprim
Min_8Carbamazepine met macroliden, cimetidine of antimycotica
Min_9Paroxetine met ritonavir
Min_10Pimozide met macroliden, antimycotica of antivirale middelen
Min_11Anti-arrhytmica met macroliden, antimycotica of antivirale middelen
Min_13NSAIDs met RAS remmers bij risico op hyperkaliaemie
Min 14Digoxinegebruikers hoge dosering boven de 70 jaar
Min_15

Overbodig ICS gebruik boven de 45 jaar

Min_16

Nortryptiline bij patiënt van 65 jaar of ouder

 

 

Back to top