Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Helpdesk / Groepen / Groepen

Groepen

SFK-deelnemers die op regelmatige basis hun gegevens aanleveren, kunnen inzage in de eigen apotheekdata krijgen maar ook onderling apotheekgegevens uitwisselen of combineren met andere apothekers. Deze mogelijkheid is beschikbaar in SFK Select en het merendeel van de rapportages buiten SFK Select.

Zo kan apotheker A toegang krijgen tot de gegevens van apotheker B, of kunnen apothekers A en B hun gegevens totaliseren. Hierbij gelden geen beperkingen voor het aantal apothekers dat deel uitmaakt van groep of cluster.

Groep of cluster

Met betrekking tot samenwerking onderscheidt de SFK clusters en groepen. Bij een cluster maken samenwerkende apotheken gebruik van één patiëntenbestand, waarbij patiënten in alle betrokken apotheken hetzelfde patiëntnummer hebben. Bij een groep is dat niet het geval. In het geval van een cluster worden patiënten in hun geneesmiddelengebruik gevolgd over de apotheken van het cluster, aan de hand van hetzelfde unieke patiëntnummer. Een cluster kan dan ook gegevens op patiëntniveau delen en patiëntenlijsten op clusterniveau bekijken. Bij een groep kan dit niet. Er zijn afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten voor groepen en voor clusters.

Samenwerkingsovereenkomst

De SFK heeft een standaardovereenkomst opgesteld waarin u de gewenste optie tot het delen van informatie met uw collegae kan vastleggen. Hierin dienen alle apothekers elkaar individueel te machtigen. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst krijgt uw groep of cluster in één keer toegang tot zowel SFK Select als alle rapportages die zich hiervoor lenen en binnen de door uzelf gekozen kaders vallen. Ook kunt u hierin aangeven of u alleen totaalcijfers van uw groep wilt delen of ook inzage wilt in elkaars individuele gegevens.

  • Hoe weet ik welke samenwerkingsovereekomst op mijn groep of cluster van toepassing is?

De juiste overeenkomst kunt u zelf bepalen met de Keuzehulp samenwerkingsovereenkomst.

  • Nieuwe apotheek toevoegen aan uw bestaande groep of cluster.

Als u uw bestaande groep of cluster wilt uitbreiden met een nieuwe apotheek, dan vullen de coördinator van de groep en de nieuwe apotheek het formulier Uitbreiding Groep of Cluster in.
Met de ondertekening van dit formulier geeft de nieuwe deelnemer ook aan dat hij kennis heeft genomen van alle bijbehorende voorwaarden. Die kunt u hier nalezen.

Kosten

Er gelden abonnementskosten per apotheek die deelneemt. Het maakt hierbij niet uit of u gegevens uitwisselt in een groep of een cluster. De kosten worden per kalenderjaar in rekening gebracht.

Om een samenwerkingsovereenkomst goed tot uitvoering te brengen zijn er aantal randvoorwaarden van kracht. Leest u deze goed door.

Meer informatie

Voor het aanvragen van een groepsovereenkomst of voor andere bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van de SFK.

Zie ook: Veelgestelde vragen over Groepen en Clusters

 

 

Back to top