Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Helpdesk / Groepen / Stapsgewijs een groep opzetten in de praktijkprogramma's

Stapsgewijs een groep opzetten in de praktijkprogramma's

U kunt een groep of cluster vormen met één of meer apotheken voor het raadplegen van de gezamenlijke cijfers in de webrapportages en SFK Select. Wilt u een groep opzetten met collega-apotheken, dan kunt u dit doen door onderstaande stappen te doorlopen.
 1. Iedere apotheker die deel uitmaakt van de apotheekgroep moet een abonnement nemen op eenzelfde inhoudelijk praktijkprogramma. Indien u groepsgegevens binnen meer dan één praktijkprogramma wilt raadplegen, dienen alle groepsleden dus te zijn geabonneerd op dezelfde inhoudelijke praktijkprogramma’s. Met een Combi-abonnement Patiëntenzorg en indicatoren regelt u dit in één keer.
 2. U en de collega-apothekers die deel uitmaken van de groep vullen een samenwerkingsovereenkomst in en sturen dit document ondertekend naar de SFK.
 3. Controleer of iedere apotheek uit de groep voldoende gegevenshistorie aan de SFK heeft aangeleverd.
  Voor de Praktijkprogramma’s is het nodig dat de SFK beschikt over minimaal 2 jaar aan historie, het lopende kwartaal hierbij niet meegerekend.
 4. Controleer de versleutelwaarden in de apotheeksoftwaresystemen van de apotheken die in de groep zitten. Deze versleutelwaarden moeten hetzelfde zijn ingesteld voor alle apotheken die deel uitmaken van de groep.
  Met de versleutelwaarden worden de AGB-codes van de artsen gecodeerd weggeschreven in de SFK-bestanden van de apotheek. De SFK kan derhalve alleen op een correcte manier de prescriptiecijfers van de huisartsen samenvoegen, als alle apotheken uit de groep dezelfde versleutelwaarden hanteren in het apotheeksoftwaresysteem.
 5. Als de versleutelwaarden niet hetzelfde zijn voor alle apotheken, ga dan na of enkele apotheken wel gelijke versleutelwaarden hebben. Neem deze versleuteling als uitgangspunt en pas vervolgens de versleutelwaarden van de andere apotheken hierop aan. Hierbij moet u rekening houden dat een apotheek deel kan uitmaken van meerdere groepen. (zie ook stap 6)
 6. Indien de versleutelwaarden moeten worden aangepast (zie stap 4), zal de SFK de nieuw-aangeleverde apotheekbestanden verwerken met nieuwe versleutelwaarden.
  Wanneer er niet voldoende historie is (zie stap 3), kunnen SFK-bestanden ook met terugwerkende kracht worden aangeleverd en verwerkt worden door SFK, zodat er zekerheid is dat er voldoende historie aanwezig is bij de deelnemende apotheken om alle praktijkprogramma's te kunnen gebruiken.
 7. Voor patiëntenanalyses is het van belang dat de interne patiëntnummers in de apotheek in de afgelopen 2 jaar, het huidige kwartaal hierbij niet meegerekend, niet zijn gewijzigd. Als dit wel is gebeurd, kunnen SFK-bestanden met terugwerkende kracht worden aangeleverd aan de SFK.
  Op deze manier verwerkt de SFK apotheekbestanden met de huidige patiëntnummers.
 8. Heeft u reeds een groep gevormd en zijn er meer apotheken die zich willen aansluiten bij de reeds bestaande groep, dan kunt u uw apotheekgroep eenvoudig uitbreiden met het formulier Uitbreiding groepsovereenkomst praktijkprogramma's (pdf).
Back to top