Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Helpdesk / Prijsoverzicht / Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden

 

  1. Bij het online afsluiten van een abonnement ontvangt de apotheker een bevestiging hiervan via e-mail.
  2. De kosten worden per kalenderjaar door de SFK gefactureerd aan de apotheek.
  3. Indien een abonnement op meer dan twee rapportages of op SFK-Select met één andere rapportage wordt afgesloten, dan is het combi-abonnement van toepassing. Met het combi-abonnement (link naar info over combi-abonnement)heeft u toegang tot alle rapportages, met uitzondering van een aantal projectmatige rapportages. Voor een overzicht van de abonnementskosten kunt u het prijsoverzicht raadplegen.
  4. Het abonnement op de rapportages geldt voor een kalenderjaar en loopt stilzwijgend door. Opzeggen van het abonnement kan op ieder moment — doch uiterlijk vóór 30 november van het betreffende kalenderjaar — door middel van een schriftelijke kennisgeving (per brief of e-mail) door de apotheker aan de SFK. Bij opzegging vindt geen restitutie van abonnementsgeld over het lopende jaar plaats.
  5. Toegang tot de rapportages worden verkregen door middel van de persoonlijke inloggegevens van de apotheker, die schriftelijk door de SFK zijn verstrekt.
  6. Voor de meeste rapportages heeft de SFK een aaneengesloten apotheekhistorie van 24 maanden nodig. In die periode mag geen wijziging van intern patiëntnummer hebben plaatsgevonden (o.a. bij overgang naar een ander softwaresysteem). Indien nodig, kunnen apothekers te allen tijde met terugwerkende kracht gegevens aan de SFK aanleveren.
  7. Rapporten hebben betrekking op een bepaalde periode en worden maandelijks vernieuwd met nieuw aangeleverde cijfers. Als de rapporten worden doorgerekend met nieuwe gegevens, kunt u geen resultaten over eerdere periodes meer bekijken. Als u gegevens wilt bewaren, dan dient u de gewenste rapportresultaten af te drukken en/of op te slaan.
  8. Voor een groot deel van de rapportages kunnen samenwerkende apothekers een apotheekgroep opzetten met als doel gezamenlijk totaalcijfers te kunnen bekijken. Hiervoor dienen de deelnemende apothekers van de groep een groepsovereenkomst te tekenen en een groepsabonnement nemen.
  9. Voor vragen en ondersteuning bij het gebruik van de (groeps)rapportages kunt u contact opnemen met de SFK door een e–mail te sturen naar helpdesk@sfk.nl of via telefoonnummer 070–3737444. 
  10. Abonnementen en groepsdeelname lopen automatisch door in het volgende jaar, tenzij de beherend apotheker of apotheek eigenaar deze voor einde van het lopende jaar opzegt. Dit kan per brief of per e-mail.

 
Voor meer informatie zie de Verkoop- en leveringsvoorwaarden van de SFK

 

 

Back to top