Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-15.htm

4 oktober 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 15

Er zijn in Nederland nauwelijks kinderen met aids. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Aids Fonds. In totaal zijn er in Nederland 4.550 aidspatiënten. Hiervan zijn er 36 kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 10 jaar. Het meest komt aids voor in de leeftijdsgroep van 21 tot 40 jaar. 57,9 procent van de aidspatiënten in Nederland valt in deze leeftijdscategorie.

In 1997 is er in Nederland voor fl 67,5 miljoen aan aidsmiddelen afgeleverd via de openbare apotheek. Ten opzichte van 1996 zijn de uitgaven aan aidsmiddelen meer dan verdubbeld. In 1996 bedroegen de kosten nog fl 27,7 miljoen. De kosten zijn met name gestegen doordat een aantal nieuwe middelen op de markt is gekomen die nu via de openbare apotheek worden verstrekt. Aidsmiddelen zijn relatief kostbare geneesmiddelen. Gemiddeld kost een aidsmiddel fl 582 (excl. BTW en receptregelvergoeding) per aflevering, terwijl de kosten voor een WTG-geneesmiddelen gemiddeld circa fl 42 per voorschrift bedragen.

Bij de nieuwe aidsmiddelen liggen de gemiddelde kosten per voorschrift nog hoger. Een voorschrift voor Invirase capsule 200 mg kost gemiddeld fl 1.676 per verstrekking en de middelen Epivir tablet 150 mg en zerit capsule 40 mg kosten gemiddeld respectievelijk fl 758 en fl 735 per voorschrift.

Ook het aantal voorschriften van aidsmiddelen is in 1997 aanmerkelijk gestegen. Het aantal voorschriften steeg van 69.500 in 1996 naar 116.000 in 1997, een stijging van 67,5 procent. De stijging betreft voornamelijk de nieuwe middelen zoals Invirase, Epivir en Zerit.

Een gemiddelde Nederlandse apotheek levert jaarlijks voor fl 44.000 aan aidsmiddelen af. Dit is 1,9 procent van de totale uitgaven aan WTG-geneesmiddelen.

Aidsmiddelen die via de openbare apotheek werden verstrekt naar leeftijdsgroep

Periode 1997

LeeftijdsgroepKosten (excl. BTW)VoorschriftenPatiënten
0 - 10fl 0,3 miljoen1.50036
11 - 20fl 0,8 miljoen3.10018
21 - 40fl 34,6 miljoen50.5002.636
41 - 64fl 27,8 miljoen45.9001.803
65 jaar en ouderfl 4,0 miljoen15.00057
fl 67,5 miljoen116.0004.550

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen, Stichting Aids Fonds

Top 5 Aidsmiddelen Periode 1997

GeneesmiddelKosten (excl. BTW)Voorschriften
1Invirase capsule 200 mgfl 11,4 miljoen6.800
2Epivir tablet 150 mgfl 11,3 miljoen14.900
3Zerit capsule 40 mgfl 7,5 miljoen10.200
4Crixivan capsule 400 mgfl 6,9 miljoen7.000
5Norvir capsule 100 mgfl 4,9 miljoen5.400

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top