Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-20.htm

15 mei 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 20

Met een gemiddelde uitgave aan gezondheidszorg van fl 3.870 per inwoner in 1996 zit Nederland hoog in de middenmoot ten opzichte van andere Europese landen. Dit blijkt uit een enquête die de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) heeft gehouden onder de Europese beroepsorganisaties van apothekers. In de landen Zwitserland en Noorwegen wordt het meest besteed aan gezondheidszorg. In deze landen bedragen de uitgaven aan gezondheidszorg gemiddeld fl 7.038 respectievelijk fl 5.918 per inwoner. De landen Griekenland en Groot-Brittannië besteedden in 1996 het minst aan gezondheidszorg.

Indien men de extramurale uitgaven aan geneesmiddelen (inclusief OTC) relateert aan de collectieve uitgaven aan gezondheidszorg, neemt Nederland een bescheiden positie in te midden van de West-Europese landen. Volgens de PGEU wordt van de totale uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland 9,2 procent uitgegeven aan geneesmiddelen. Daarmee noteert Nederland na Noorwegen (met 7,3 procent) het op èèn na laagste percentage in West-Europa. In Griekenland is het aandeel van de extramurale uitgaven aan geneesmiddelen in de totale kosten van gezondheidszorg erg hoog, namelijk 28,0 procent. Dit hoge percentage is terug te voeren op de geringere uitgaven aan de overige vormen van gezondheidszorg in dit land. Ditzelfde geldt ook voor Groot-Brittannië, waar 14,0 procent van de uitgaven aan gezondheidszorg betrekking heeft op geneesmiddelen.

Aan UR-geneesmiddelen (geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn) werd in Nederland in 1997 voor fl 371 per persoon besteed via de openbare apotheek.

Uitgaven gezondheidszorg per inwoner 1996

Opgave 1995

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top