Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-28.htm

7 oktober 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 28

Van alle WTG-geneesmiddelen die in 1997 via de openbare apotheek zijn afgeleverd heeft 80,2% betrekking op voorschriften van de huisarts en 18,8% op voorschriften van de specialist. 1,0% van de recepten komt van overige voorschrijvers. Geneesmiddelen die door de specialist worden voorgeschreven zijn meestal duurder dan die van de huisarts. Een door een specialist voorgeschreven WTG-geneesmiddel kostte in 1997 gemiddeld ƒ 69,83, terwijl in dezelfde periode een WTG-voorschrift van de huisarts gemiddeld ƒ 36,51 kostte. Bij WTG-geneesmiddelen die door de huisarts zijn voorgeschreven ligt het aandeel merkloze geneesmiddelen beduidend hoger dan bij specialistenreceptuur, namelijk 36,9% respectievelijk 24,7%. Hiervoor zijn twee oorzaken. Enerzijds schrijven specialisten vaker recent ontwikkelde geneesmiddelen voor. Van deze nieuwe geneesmiddelen is het octrooi nog niet verlopen en er zijn hiervan dus ook nog geen generieke alternatieven beschikbaar. De andere verklaring voor het lagere aandeel van generieke middelen bij specialistenreceptuur is het feit dat er bij specialistenreceptuur minder wordt gesubstitueerd dan bij recepten die door de huisarts zijn voorgeschreven. De substitutiegraad bij specialistenreceptuur is daarom ook beduidend lager dan de substitutiegraad bij huisartsenreceptuur, namelijk 34,8% bij specialistenvoorschriften en 46,3% bij huisartsenreceptuur.

Tabel 1: receptuur van huisarts en specialist: een vergelijking over 1997

Huisarts

Kosten per WTG-voorschrift (ƒ)

36,51

-waarvan GVS-bijdrage (ƒ)

0,22

Stimulans per WTG-voorschrift (ƒ)

0,41

Substitutiegraad (%)

46,3

 

Specialist

Kosten per WTG-voorschrift (ƒ)

ƒ  69,83

-waarvan GVS-bijdrage (ƒ)

ƒ  0,49

Stimulans per WTG-voorschrift (ƒ)

ƒ  0,40

Substitutiegraad (%)

34,8%

 

WTG-voorschriften naar productgroep

 

 

WTG-voorschriften naar productgroep

 

Top-5 WTG-geneesmiddelen naar anatomie, aandeel in totale kosten WTG (%)

1.

Hartvaatstelsel 27,1

2.

Maagdarmkanaal en metabolisme 21,2

3.

Centraal zenuwstelsel 12,5

4.

Ademhalingsstelsel 11,7

5.

Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 7,8

 

Top-5 WTG-geneesmiddelen naar anatomie, aandeel in totale kosten WTG (%)

1.

Hartvaatstelsel 20,4

2.

Maagdarmkanaal en metabolisme 18,8

3.

Oncolytica en immunosuppressiva 11,5

4.

Centraal zenuwstelsel 10,7

5.

Ademhalingsstelsel 10,1

 

Top-5 Voorschriften WTG-geneesmiddelen

1.

Oxazepam tablet 10mg

2.

Ethinylestradiol/levonorgestrel dragee 30/150ug

3.

Diclofenac-natrium tablet msr 50mg

4.

Temazepam capsule 10mg

5.

Doxycycline tablet disper 100mg

 

Top-5 Voorgeschriften WTG-geneesmiddelen

1.

Oxazepam tablet 10mg

2.

Acenocoumarol tablet 1mg

3.

Acetylsalicylzuur tablet 80mg

4.

Furosemide tablet 40mg

5.

Omeprazol capsule mga 20mg

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top