Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-32.htm

8 juli 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 32

Openbare apotheken in Nederland leverden in het eerste half jaar van 1998 4,3% meer geneesmiddelenvoorschriften af dan in het eerste half jaar van 1997. Dit komt overeen met de structurele groei van het aantal voorschriften gedurende de afgelopen jaren. De kosten van geneesmiddelen zijn in de periode januari - juni 1998 13,9% gestegen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

In de groeicijfers van het eerste half jaar van 1998 is duidelijk te zijn dat het incidentele besparingseffect van de invoering van de maximumprijzen is verdwenen. Vandaar dat de groei van de kosten weer terug is op het structurele niveau van circa 10%. De kostengroei is in het eerste half jaar van 1998 zelfs hoger dan het structurele groeipercentage van 10%. Dit hangt samen met de prijsverhogingen die zich met ingang van 1 september 1997 hebben voorgedaan. Per 1 september vond er een herijking plaats van de maximumprijzen van geneesmiddelen. De maximumprijzen zijn gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau van geneesmiddelen in de landen België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Doordat de koers van het Britse pond sinds de invoering van de maximumprijzen met ruim 30 % was gestegen resulteerde dit in een verhoging van de maximumprijzen. Het prijsniveau van het totale geneesmiddelenpakket steeg hierdoor in september 1997 met gemiddeld 2,3% ten opzichte van de maand ervoor.

Structureel groeien de geneesmiddelenkosten jaarlijks circa 10%. Deze structurele groei wordt ondermeer verklaard door de volgende factoren:

  • groei van de Nederlandse bevolking;
  • vergrijzing van de Nederlandse bevolking;
  • verschuiving van de zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie;
  • verschuiving in het gebruik van nieuwe, veelal duurdere geneesmiddelen;
  • toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het verstrekkingenpakket.

Dit betekent niet dat de werkelijk groei van de geneesmiddelenkosten in de afgelopen jaren ook jaarlijks 10% is geweest. Door verschillende overheidsmaatregelen zoals de maximumprijzenwet en de uitdunning van het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket werd er incidenteel bespaard. Echter op lange termijn werken deze maatregelen niet door in een lager groeipercentage.

Figuur 1: ontwikkeling van de kosten en voorschriften farmaceutische hulp ten opzichte van 1997

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top