Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-35.htm

28 augustus 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 35

Op basis van de door de Nordic Council gedefinieerde Anatomical Therapeutical en Chemical-code (ATC) kan het geneesmiddelengebruik worden onderverdeeld naar anatomie.

Uit figuur 1 kan worden afgeleid dat één op de vijf voorgeschreven WTG-geneesmiddelen, die door de openbare apotheek wordt verstrekt, betrekking heeft op het centraal zenuwstelsel. Het gaat hierbij om pijnstillers, slaapmiddelen, antidepressiva e.d. Het belangrijkste middel in deze categorie is nog altijd paracetamol. In 1997 werden er in de openbare apotheek 2,9 miljoen paracetamol-voorschriften verwerkt. Echter omdat dit middel valt in de categorie Buiten-WTG is dit middel niet opgenomen in tabel 1: Top-5 meest voorgeschreven WTG-geneesmiddelen.

Ook geneesmiddelen die betrekking hebben op het hartvaatstelsel (te hoge bloeddruk e.d.) zijn veel voorgeschreven middelen. 15,8% van de WTG-voorschriften in de openbare apotheek heeft betrekking op middelen voor het hartvaatstelsel. Per apotheek komt dit neer op gemiddeld 10.400 voorschriften per jaar, waarvan 61,4% wordt verstrekt aan personen van 65 jaar of ouder. Hartvaatmiddelen zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen voor ouderen. Een kwart van de voorschriften voor personen van 65 jaar of ouder heeft betrekking op middelen voor het hartvaatstelsel.

De categorieën maagdarmstelsel (overtollig maagzuur en dergelijke) en ademhalingsstelsel (astma, chronische longziekten en dergelijke) nemen elk één op de tien voorgeschreven geneesmiddelen voor hun rekening.

Figuur 1: aandeel WTG-voorschriften naar anatomie in 1997

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: Top-5 meest voorgeschreven WTG-geneesmiddelen in 1997

ATC-code

Middel

Voorschriften

1

N05BA04

Oxazepam

2,5 miljoen

2

M01AB05

Diclofenac

2,2 miljoen

3

N05CD07

Temazepam

2,0 miljoen

4

M01AE01

Ibuprofen

1,4 miljoen

5

J01CA04

Amoxicilline

1,4 miljoen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top