Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-37.htm

9 november 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 37

De winstmarges van apotheken geven al enige tijd veel stof tot praten. Als de brutowinstmarges van apotheken in ons land worden vergeleken met de winstmarges van apotheken in naburige landen, dan blijkt echter dat deze marges niet als buitensporig hoog kunnen worden aangemerkt.

Van de totale uitgaven aan farmaceutische hulp ging in 1996 21,8% naar de apotheek in de vorm van receptregelvergoeding, stimulans en marge op buiten-WTG-geneesmiddelen (In 1998 is dit percentage gedaald tot 21,4%). Als hieraan de reguliere inkoopvoordelen worden toegevoegd, komt de gemiddelde apotheekmarge in 1996 uit op 25,8%.

Tot de reguliere inkoopvoordelen worden gerekend:

  • 2% betalingskorting bij snelle betaling (doorgaans binnen 21 dagen);
  • 2% functionele korting bij efficiënte bestelwijze (apotheek houdt grotere voorraad aan, waardoor leverancier minder vaak hoeft te bezorgen);
  • 1,1% korting die verrekend is via de verlaging van de receptregelvergoeding met ƒ 0,49.

Met deze marge van 25,8% is Nederland een middenmoter te midden van de andere West-Europese landen. Als hierbij in gedachten wordt gehouden dat de uitgaven aan geneesmiddelen in ons land zeer laag zijn, volgt de conclusie dat middelen in ons land zeer laag zijn, volgt de conclusie dat de farmaceutische zorgverlening in Nederland zeker niet kostbaar van opzet is. Het feit dat de inkomsten van de apotheek in Nederland niet gerelateerd zijn aan de prijzen van geneesmiddelen maar aan de receptregels speelt hierbij een belangrijke rol. Niet in de laatste plaats omdat deze receptregelvergoeding verre van kostendekkend is. Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg mag de steeds minder frequent gesignaleerde bezorgfiets dan nog altijd voor ƒ 139 per jaar vergoeden. Feit is dat de huidige kostenvergoeding ruim ƒ 150.000 onder het actuele kostenniveau van de gemiddelde openbare apotheek ligt.

Kritikasters zullen hierbij willen wijzen op de bovenmatige inkoopvoordelen die apotheken kunnen verkrijgen.

Hiertegenover staat echter weer dat apothekers per 1 juli van dit jaar 4,77% korting moeten doorberekenen in de vergoedingsprijzen van WTG-geneesmiddelen.

Figuur 1: Gemiddelde apotheekmarges in West-Europa in 1996 in procenten

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top