Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-08.htm

26 februari 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 8

Het aantal KNMP-leden is in 1998 gestegen met 154 personen ten opzichte van het aantal leden in 1997. Per 1 januari 1999 zijn er 3.925 apothekers lid van de KNMP (tabel 1), terwijl de KNMP vorig jaar nog 3.771 leden had. Van het totaal aantal leden per januari 1999 zijn er 2.166 apothekers (55,2%) werkzaam in de openbare farmacie. 399 KNMP-leden zijn werkzaam als industrie-apotheker (10,2%) en 367 als ziekenhuisapotheker (9,4%). Het aantal kandidaatleden is in 1997 gestegen van 836 naar 869. Per 1 januari 1999 zijn er 55 personen die door het leven gaan met het eervolle predikaat "buitengewoon KNMP-lid".

Het aantal vrouwen dat lid is van de KNMP neemt nog steeds toe. In januari 1999 is 38,5 % van het totaal aantal KNMP-leden vrouw. In 1998 was dit percentage nog 37,3 % en per 1 januari 1997 was 35,9 % van de KNMP-leden vrouw.

Ook het aantal apotheken is in 1998 toegenomen (tabel 2). Met 13 nieuwe plattelandsapotheken en 14 nieuwe apotheken in min of meer verstedelijkte gebieden komt het totaal aantal nieuwvestigingen in 1998 uit op 27. 6 apotheken zijn in 1998 opgeheven. Per saldo is het aantal openbare apotheken dus met 21 apotheken uitgebreid, waardoor het totaal aantal openbare apotheken per 1 januari 1999 uitkomt op 1.568. Bij 1.371 (87,4%) hiervan is sprake van afdracht van zakelijke contributie (bron: ledenadministratie KNMP)

Tabel 1: leden van de KNMP per 1 januari 1999

Mannen

Vrouwen

Totaal

Gevestigde apothekers

1.023

402

1.425

Tweede apothekers

301

440

741

Ziekenhuisapothekers

227

140

367

Industrie-apothekers

275

124

399

Apothekers elders werkzaam

227

132

359

Apothekers zonder functie

269

217

486

Waarnemende apothekers

-

-

-

Totaal Nederland

2.322

1.455

3.777

Apothekers verblijvend in het buitenland

91

57

148

Totaal generaal

2.413

1.512

3.925

Overleden in het afgelopen jaar

14

4

18

Aangenomen als lid

92

130

222

Kandidaatleden

869

Buitengewoon leden

37

18

55

Bron: Ledenadministratie KNMP

Tabel 2: openbare apotheken in Nederland in 1998

Nieuwvestigingen

Nieuw gevestigd door leden KNMP

27

- waarvan in stadsgebieden

14

- waarvan in plattelandsgebieden

13

Nieuw gevestigd door niet-leden KNMP

-

Apotheken opgeheven

6

Netto toename aantal vestigingen

21

Totaal aantal apotheken

Apotheken waarvoor zakelijke contributie wordt betaald

1.371

Apotheken waarvoor geen zakelijke contributie wordt betaald

197

Totaal aantal apotheken

1.568

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top