Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-24.htm

18 juni 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 24

Van alle geneesmiddelen die in 1998 via de openbare apotheek zijn afgeleverd heeft 78,2 % betrekking op voorschriften van de huisarts en 17,4 % op voorschriften van de specialist. 4,4 procent van de recepten komt van overige voorschrijvers.

Geneesmiddelen die door de specialist worden voorgeschreven zijn meestal duurder dan die van de huisarts. Een door een specialist voorgeschreven geneesmiddel kostte in 1998 gemiddeld ƒ 67,40, terwijl in dezelfde periode een voorschrift van de huisarts gemiddeld ƒ 35,54 kostte. De hogere kosten per voorschrift bij specialistenreceptuur worden verklaard door het feit dat specialisten vaker recent ontwikkelde geneesmiddelen voorschrijven (hierbij dient te worden aangetekend dat de patiëntenpopulatie van een specialist anders is dan die van een huisarts). Van deze nieuwe geneesmiddelen is het octrooi nog niet verlopen. Er zijn dus geen (goedkopere) generieke varianten beschikbaar.

Ook wordt er met voorschriften van de specialist minder gesubstitueerd dan met voorschriften van de huisarts. De substitutiegraad bij specialistenreceptuur is daarom beduidend lager dan bij huisartsenvoorschriften, namelijk 36,9 % bij specialistenreceptuur en 43,4 % bij huisartsenreceptuur. Een andere verklaring voor de hogere kosten per voorschrift bij specialistenreceptuur is het feit dat specialisten voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijven dan huisartsen. Specialisten schrijven voor gemiddeld 47,7 dagen geneesmiddelen voor, terwijl dat bij de huisarts voor gemiddeld 42,1 dagen is.

HUISARTS

Totale uitgaven

ƒ 3.856 mln.

Totaal aantal voorschriften

88 mln.

Kosten per voorschrift

ƒ 35,54

Stimulans per WTG-voorschrift

ƒ 0,42

Substitutiegraad

43,4 %

Afleverduur per voorschrift

42,1 dagen

Voorschriften naar productgroep

Top 5 Geneesmiddelen naar anatomie, aandeel in totale kosten

1.

Hartvaatstelsel

25,6 %

2.

Maagdarmstelsel

21,3 %

3.

Centraal zenuwstelsel

12,7 %

4.

Ademhalingsstelsel

12,5 %

5.

Urogenitaal stelsel en geslachtshormonen

6,5 %

Top 5 Voorgeschreven geneesmiddelen

1.

Paracetamol 500mg

2.

Oxazepam tablet 10mg

3.

Ethinylestradiol/levonorgestrel dragee 30/150ug

4.

Dicolfenac-natium tablet msr 50mg

5.

Temazepam capsule 10mg

SPECIALIST

Totale uitgaven

ƒ 1.621 mln.

Totaal aantal voorschriften

19 mln.

Kosten per voorschrift

ƒ 67,40

Stimulans per WTG-voorschrift

ƒ 0,43

Substitutiegraad

36,9 %

Afleverduur

47,7 dagen

Voorschriften naar productgroep

Top 5 Geneesmiddelen naar anatomie, aandeel in totale kosten

1.

Hartvaatstelsel

19,4 %

2.

Maagdarmstelsel

18,5 %

3.

Immuunsysteem en kanker

11,5 %

4.

Centraal zenuwstelsel

11,2 %

5.

Ademhalingsstelsel

9,7 %

Top 5 Voorgeschreven geneesmiddelen

1.

Acetylsalicylzuur tablet 80mg

2.

Oxazepam tablet 10mg

3.

Acenocoumarol tablet 1mg

4.

Omeprazol capsule mga 20mg

5.

Paracetamol tablet 500mg

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top