Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-33.htm

20 aug 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 33

Nederland behoort al geruime jaren tot de landen met een lage geneesmiddelenconsumptie. Na de prijsverlagingen als gevolg van de Wet Geneesmiddelenprijzen en het terughalen van korting bij apotheken via de "claw back" blijkt Nederland ook qua uitgavenniveau te behoren tot de Europese staartgroep. Dit blijkt uit een bewerking die de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) uitvoerde op enquêtecijfers van de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). In 1998 consumeerde de gemiddelde Nederlander voor ƒ 421 aan geneesmiddelen die via de openbare apotheek werden verstrekt (inclusief handverkoop). In vergelijking met het West-Europees gemiddelde van ƒ 553 per persoon, die de SFK op basis van de onderzoekscijfers heeft berekend, zijn de uitgaven in Nederland gematigd. Met name Duitsland met 82 miljoen inwoners een geneesmiddelenverbruik van ƒ 620 per hoofd van de bevolking draagt bij aan de hoogte van het West-Europese gemiddelde. De Spanjaarden besteedden in 1998 naar verhouding het minst aan geneesmiddelen. In dit land bedroegen de uitgaven gemiddeld ƒ 412 per persoon.

Aandeel in gezondheidszorg

Indien men de uitgaven aan farmaceutische hulp relateert aan de totale kosten van de gezondheidszorg, neemt Nederland wederom een bescheiden positie in te midden van de West-Europese landen. Volgens het Jaaroverzicht Zorg, een publicatie van het Ministerie van VWS, had in 1997 9,0 procent van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland betrekking op uitgaven aan farmaceutische hulp. Daarmee noteert Nederland het laagste percentage in West-Europa. In Portugal en Spanje bedraagt het aandeel van de uitgaven aan farmaceutische hulp in de totale kosten van de gezondheidszorg 26,4 procent, respectievelijk 21,0 procent. Deze hoge percentages zijn terug te voeren op de geringere uitgaven aan gezondheidszorg in deze landen. Het hoge percentage van België (20,0 procent) houdt wel verband met het hogere geneesmiddelenverbruik in dat land. (figuur 2)

Afgaand op de cijfers van andere Europese landen kan men zich terecht afvragen waarom in Nederland de politieke discussie rond de geneesmiddelenuitgaven zo hoog is opgelopen. De Nederlandse uitgavencijfers steekt immers zeer gunstig af tegen de cijfers van andere West-Europese landen. Anderzijds kan worden geconstateerd dat als de Nederlandse mentaliteit rond het geneesmiddelengebruik zich de komende jaren conformeert aan de Europese mentaliteit er sprake zal zijn van een aanzienlijke verhoging van de structurele groei.

Figuur 1: geneesmiddelenconsumptie via de apotheek per hoofd van de bevolking in 1998

* cijfer 1997

Bron: PGEU / SFK

Figuur 2: aandeel uitgaven aan farmaceutische hulp in de totale uitgaven aan gezondheidszorg in 1997

Bron: PGEU / SFK

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top