Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-14.htm

4 juli 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 14

Openbare apotheken verstrekken steeds meer merkloze geneesmiddelen. Van alle receptgeneesmiddelen die via de openbare apotheek worden verstrekt, behoort inmiddels 39% tot de zogeheten categorie 'generieke geneesmiddelen'. Het gaat hierbij om geneesmiddelen die gemaakt zijn naar het voorbeeld van een merkgeneesmiddel waarvan het octrooi verlopen is. De generieke geneesmiddelen dragen geen merknaam, maar de naam van het werkzame bestanddeel. Vijf jaar geleden was het aandeel van generiek nog gelijk aan 27% van alle afgeleverde receptgeneesmiddelen.

Hardlopers

In 1999 is er ruim 47 miljoen keer een generiek receptgeneesmiddel afgeleverd via de openbare apotheek. Ten opzichte van het jaar daarvoor betreft dit een toename van 11,4%. Dit is beduidend meer dan de groei die zich heeft voorgedaan bij de specialitès (2,1%) en de parallelgeïmporteerde (merk)geneesmiddelen (6,2%). In totaal is er voor ƒ 643 miljoen (excl. BTW) aan generieke receptgeneesmiddelen verstrekt via de openbare apotheek. Hiervan is het meeste geld gemoeid met het gebruik van ranitidine, een middel tegen overtollig maagzuur. Tot de meest gebruikte generieke receptgeneesmiddelen behoren Oxazepam (een kalmeringsmiddel), diclofenac (pijnbestrijdend bij reuma) en temazepam (een slaapmiddel) (tabel 1).

Therapeutische groepen

Bij de behandeling van aandoeningen binnen het bloed en bloedvormende organen respectievelijk het skeletspierstelsel worden er zeer frequent generieke geneesmiddelen verstrekt. Bij deze groepen bedraagt het gebruiksaandeel van generiek ongeveer 70% (tabel 3).

Bij de categorie 'urogenitale stelsel en geslachtshormonen' is het aandeel met nauwelijks 5% veruit het laagst. Naast merkentrouw speelt uiteraard ook de beschikbaarheid van generieke alternatieven binnen de diverse therapeutische groepen een belangrijke rol bij de bestaande diversiteit.

Figuur 1: aandeel generiek bij receptgeneesmiddelen (WTG) die via openbare apotheek zijn verstrekt

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: meest afgeleverde generieke receptgeneesmiddelen (WTG) in 1999

Voorschriften

1. Oxazepam

2,6 miljoen

2. Diclofenac

2,2 miljoen

3. Temazepam

2,2 miljoen

4. Acetylsalicylzuur

1,7 miljoen

5. Amoxicilline

1,3 miljoen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 2: generieke receptgeneesmiddelen (WTG) met de grootste omzet in 1999

Geneesmiddelen-kosten (excl. BTW)

1. Ranitidine

ƒ 70 miljoen

2. Diclofenac

ƒ 29 miljoen

3. Captopril

ƒ 28 miljoen

4. Atenolol

ƒ 25 miljoen

5. Naproxen

ƒ 19 miljoen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 3: aandeel generieke receptgeneesmiddelen (WTG) per anatomische groep

Aandeel in voorschriften

1. Bloed en bloedvormende organen

70,4%

2. Skeletspierstelsel

69,4%

3. Zenuwstelsel

56,0%

4. Systematische antimicrobiële middelen

51,1%

5. Hartvaatstelsel

38,1%

6. Maagdarmstelsel

37,3%

7. Systematische hormoonpreparaten

34,5%

8. Dermatologica

32,7%

9. Antiparasitica

28,4%

10. Ademhalingsstelsel

19,4%

11. Oncolytica

18,8%

12. Zintuiglijke organen

10,3%

13. Urogenitale stelsel en geslachtshormonen

4,6%

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top