Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-40.htm

10 juni 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 40

De openbare apotheken kampen met een zorgwekkend tekort aan personeel. Bijna de helft van de apotheken (48%) is op zoek naar personeel, terwijl èèn op de acht apotheken zelfs twee of meer vacatures heeft. Dit blijkt uit onderzoek dat de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) heeft uitgevoerd onder de apotheken die bij de SFK zijn aangesloten. Het gemiddeld aantal vacatures per apotheek is 0,66 (omgerekend naar full-time basis).

Groter tekort in grote steden

In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland bestaat het grootste tekort aan personeel. Verhoudingsgewijs staan er hier anderhalf keer zo veel banen open als gemiddeld in Nederland. Met name in de grote steden is het tekort aan apotheekmedewerkers nijpend. Het is niet direct duidelijk of het werken in de stad als minder attractief wordt ervaren, of dat het aanbod van schoolverlaters in deze regio=s eenvoudigweg minder is. De provincie Utrecht onttrekt zich enigszins aan het randstedelijke beeld. De aanwezigheid van de faculteit farmacie in de Domstad is waarschijnlijk èèn van de verklaringen. Deze indruk wordt versterkt door de cijfers van de regio Groningen, alwaar de tweede faculteit farmacie in Nederland gevestigd is. In de noordelijkste regio is het personeelstekort het geringst.

Praktijkgrootte

De SFK signaleert opvallend genoeg geen relatie tussen het aantal vacatures en de omvang van de apotheekpraktijk. Dit impliceert dat in de kleinere apotheken de problemen relatief groter zijn dan in de grotere apotheken.

Apothekers

De vraag naar apothekers voor een functie in loondienst begint op dit moment extreme vormen aan te nemen. De SFK stelt vast dat ongeveer 300 openbare apotheken in ons land een part-time of full-time vacature voor een apotheker hebben. Dit is bijna twee keer zo hoog als het aantal jonge apothekers dat jaarlijks de openbare farmacie instroomt. De jonge apothekers verkeren dus in de luxe situatie dat zij kunnen kiezen waar zij aan de slag willen. Evenals in de ICT-sector wordt de druk op de arbeidsvoorwaarden hierdoor opgevoerd. Het aanbieden van regelingen waarbij de jonge apotheker op termijn (mede)eigenaar wordt van de apotheek komt steeds vaker voor. Met dit soort regelingen wordt ingespeeld op de belangrijkste wens onder jonge apothekers: 94% ambieert ooit zelfstandig of als medeëigenaar een apotheekpraktijk te voeren. Initiatieven van drogisterijketens of supermarktketens om apotheekafdelingen in hun winkels onder te brengen lijken door het huidige apothekerstekort weinig perspectief te hebben.

Vacaturebank

Binnenkort start de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) in samenwerking met de FEDAp een onafhankelijke vacaturebank voor apothekers op het internet. Openbare apotheken kunnen op www.farmavacatures.nl hun vacatures voor de functie van beherend of tweede apotheker aanbieden. De site zal tijdens het aanstaande KNMP-congres worden gepresenteerd. Het initiatief voor een onafhankelijke vacaturebank is een reactie op de activiteiten die farmaceutische groothandels op dit vlak verrichten. De VJA is van mening dat deze groothandelsactiviteiten zich niet verhouden met de belangen die de groothandel heeft als eigenaar van diverse apotheken.

Figuur 1: vacatures (in FTE) per apotheek naar provincie

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: vacatures (in FTE) per apotheek naar verstedelijkingsgraad

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top