Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-41.htm

13 oktober 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 41

Op basis van de door de Nordic Council gedefinieerde Anatomical Therapeutic en Chemical-code (ATC) kan het geneesmiddelengebruik worden onderverdeeld naar anatomie.

Geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel, hart en vaatstelsel, maagdarmstelsel en ademhalingsstelsel worden het meest verstrekt via de openbare apotheek. Met deze vier geneesmiddelengroepen is in de openbare apotheek ruim ƒ 4 miljard aan geneesmiddelenuitgaven gemoeid. Dit komt overeen met tweederde deel van de totale geneesmiddelenuitgaven via de openbare apotheek.

Centraal zenuwstelsel

Eén op de vijf geneesmiddelen die via de openbare apotheek wordt verstrekt, heeft betrekking op het centrale zenuwstelsel. Het gaat hierbij onder meer om pijnstillers, slaapmiddelen en antidepressiva. In totaal werden er in 1999 24 miljoen recepten - een totaalbedrag van ƒ 844 miljoen - voor dit soort geneesmiddelen verwerkt via de openbare apotheken. Van dit bedrag heeft eenderde deel betrekking op antidepressiva. Ten opzichte van 1998 is er in 1999 20% meer geld besteed aan antidepressiva. De voorlopige cijfers voor het jaar 2000 duiden op een verdere toename in het gebruik van antidepressiva.

Hartvaatstelsel

In Nederland wordt het meeste geld besteed aan geneesmiddelen die gericht zijn op het hartvaatstelsel; 15,5% van alle voorschriften in de openbare apotheek heeft betrekking op deze categorie. Voornamelijk ouderen gebruiken hart- en vaatmiddelen. 62% van de voorschriften voor het hartvaatstelsel in 1999 waren bestemd voor personen van 65 jaar of ouder. De vergrijzing van de bevolking is dus sterk van invloed op het gebruik van deze geneesmiddelen.

Maagdarmstelsel

De openbare apotheken verstrekten in 1999 ruim 13 miljoen keer een geneesmiddel voor het maagdarmstelsel. De totale kosten voor deze categorie geneesmiddelen bedroeg ƒ 1141 miljoen. Ruim eenderde deel, ƒ 403 miljoen, is toe te schrijven aan het geneesmiddel omeprazol (Losec®). Deze maagzuurremmer werd in 1999 1,8 miljoen keer verstrekt via de openbare apotheek en staat prominent bovenaan de lijst van geneesmiddelenkosten.

Ademhalingsstelsel

De categorie geneesmiddelen voor het ademhalingsstelsel omvat geneesmiddelen bij astma en chronische longziekten. Van alle geneesmiddelen die via de openbare apotheek worden verstrekt, valt 9,4% binnen deze categorie. Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar is een op de vijf gebruikte geneesmiddelen gericht op het ademhalingsstelsel. In 1999 werd er ƒ 694 miljoen uitgegeven aan deze geneesmiddelen.

Figuur 1: geneesmiddelenverstrekkingen naar geneesmiddelengroep in 1999

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top