Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-49.htm

12 augustus 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 49

De populariteit van de opleiding farmacie aan de universiteiten van Utrecht en Groningen loopt terug. In 1999 melden zich 245 eerstejaarsstudenten aan. Ten opzichte van het voorgaande jaar betreft dit een teruggang van ruim 23%. In 1995 meldden zich bij de faculteiten farmacie nog 373 studenten als eerstejaars aan. Voor de komende jaren verwacht de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) een verdere daling van het aantal aanmeldingen voor de studie farmacie. In reactie op het huidige tekort aan huisartsen wordt de numerus fixus voor de studie geneeskunde de komende drie jaren met 390 plaatsen verhoogd van 2.010 naar 2.400 opleidingsplaatsen. Veel scholieren die worden uitgeloot voor de studie geneeskunde kiezen de studie farmacie als alternatief.

Vrouwelijke studentes hebben overhand

Aan het begin van dit jaar waren er 1.813 studenten bij de studie farmacie ingeschreven. Ongeveer tweederde hiervan studeert in Utrecht. De rest volgt de studie in Groningen. Een jaar daarvoor telde Nederland nog 2.125 studenten farmacie. Per saldo is er sprake van een daling van de totale studentenpopulatie van 15%. Binnen de studie farmacie hebben de dames de overhand. 56% van de studenten is vrouw. Deze verhouding is constant voor zowel de totale populatie als de groep eerstejaars.

Aantal nieuwe apothekers gehalveerd

In 1999 studeerden er 143 studenten af als apotheker. Als deze cijfers in historisch perspectief geplaatst worden, kan geconcludeerd worden dat ongeveer 60% van de personen die aan de studie farmacie beginnen, de studie ook succesvol afronden.

In 1998 was het aantal afstuderende apothekers met een totaal van 254 personen bijna twee keer zo hoog als in 1999.

De sterk gereduceerde instroom van nieuwe apothekers vergroot de knelpunten die er op dit moment bestaan ten aanzien van het tekort aan apothekers. Twee maanden geleden meldde de SFK dat momenteel 300 openbare apotheken een vacature hebben voor een parttime of fulltime apotheker. De geringe instroom van 143 nieuwe apothekers (waarvan uiteindelijk bijna 70% kiest voor een functie binnen de openbare farmacie) steekt hier schril tegen af. Een klein lichtpunt voor de korte termijn is dat de meeste farmaciestudenten die in 1994 zijn begonnen, het komend jaar hun studie zullen voltooien. 1994 was het beginjaar van een periode waarin de populariteit van de studie farmacie ongekend hoog was.

Figuur 1: aantal eerstejaarsstudenten farmacie

Op dit ogenblik niet beschikbaar

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: studenten farmacie in Nederland in 1999

Groningen

Utrecht

Totaal

Ontwikkeling totaal t.o.v. 1998

Voor propaedeuse

157

307

464

-26%

Na propaedeuse

331

669

1.000

-5%

Doctorandi

134

215

349

-20%

Totaal

622

1.191

1.813

-15%

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top