Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-05.htm

2 februari 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 5

In 1999 zijn er 200 personen in ons land overleden aan de gevolgen van aids. Dit brengt het totaal aantal aids-slachtoffers in Nederland op 3900. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is de diagnose aids tot nu toe 6100 keer afgegeven binnen een totale populatie van 13.000 HIV-geïnfecteerden. Van de HIV-geïnfecteerden is bijna 80% man.

Afvlakking uitgavengroei

De uitgaven aan direct werkende antivirale middelen (ATC-classificatie J05A) via de openbare apotheek zijn gedurende de periode 1996-1999 min of meer verviervoudigd. Deze ontwikkeling hangt in belangrijke mate samen met de komst van nieuwe antivirale middelen in deze periode. Bijna 90% van de uitgaven aan aids-middelen heeft betrekking op middelen die sinds 1995 in ons land op de markt gebracht zijn. Zoals de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) enkele maanden geleden berichtte, laten de cijfers over het jaar 2000 een afvlakking van de groei zien. Op basis van de voorlopige cijfers die de SFK tot haar beschikking heeft, is er het vorig jaar voor ƒ 105 miljoen aan aids/HIV-middelen via de openbare apotheek verstrekt. Dit komt overeen met 1,5% van het totale geneesmiddelenbudget. De middelen lamivudine + zidovudine (Combivir®) en nevirapine (Viramune®) maakten het afgelopen jaar overigens wel een sterke ontwikkeling door. Het gebruik van Combivir gemeten in aantallen voorschriften steeg met 20%. Het gebruik van Viramune nam zelfs met 23% toe bij een uitgavengroei van 37%.

Concentratie Randstad

Het gebruik van aids- en HIV-remmers concentreert zich voor een belangrijk deel in de Randstad. De regio Amsterdam is de absolute koploper. Ruim 38% van de uitgaven aan antivirale middelen in ons land is toe te wijzen aan deze regio. De regio's Utrecht, Den Haag en Rotterdam volgen met respectievelijk 6,5%, 6,0% en 4,6%. Als deze laatste percentages worden gecorrigeerd voor de verschillen in bevolkingdichtheid in deze plaatsen versus de rest van Nederland, dan is het beeld in deze randsteden minder afwijkend dan dat van de "provincie". De enorme uitschieter in de regio Amsterdam daargelaten is het te kort door de bocht om het gebruik van aids/HIV-middelen als een randstedelijke aangelegenheid af te doen. Ruim 40% van de uitgaven aan aids/HIV-middelen vindt nog altijd buiten de Randstad plaats. 71% van de uitgaven aan antivirale middelen heeft betrekking op ziekenfondsverzekerden. Dit percentage is volledig in lijn met de verdeling van de totale geneesmiddelenuitgaven over ziekenfonds- en particulier verzekerden.

Tabel 1: gebruik van antivirale middelen (ATC-classificatie J05A) via de openbare apotheek in 2000*

ProvincieVoorschriften per 1000 inwonersAandeel landelijk aantal voorschriften (%)
Drenthe4,61
Friesland4,72
Zeeland5,31
Gelderland5,77
Overijssel6,14
Noord-Brabant7,511
Utrecht7,65
Flevoland7,82
Limburg7,86
Groningen7,93
Zuid-Holland9,821
Noord-Holland23,637
Landelijk10,0100
* gebaseerd op voorlopige cijfers

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top