Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-14.htm

4 juni 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 14

De openbare apotheken hebben in 2000 voor ƒ 6,8 miljard aan geneesmiddelen verstrekt. Dit is ruim een half miljard gulden meer dan in 1999. Hiervan heeft ƒ 420 miljoen betrekking op de kosten van de geneesmiddelen. In het daaraan voorafgaande jaar stegen de geneesmiddelenkosten nog met ƒ 500 miljoen. De beperktere toename van de geneesmiddelenkosten is vooral toe te schrijven aan de verhoging van het clawback-percentage (het kortingspercentage dat apothekers verplicht moeten doorberekenen in de prijzen van receptgeneesmiddelen). De ophoging van de clawback per 1 januari 2000 bespaarde ƒ 160 miljoen op de geneesmiddelenkosten. Zonder deze bezuinigingsmaatregel zou de kostengroei in 2000 dus substantieel hoger zijn uitgevallen dan in 1999.

Top-10 bepaalt meer dan de helft

Van de totale toename van de geneesmiddelenkosten wordt 57 % - ƒ 212 miljoen - bepaalt door 10 geneesmiddelen (zie tabel 1). In absolute zin leverde de maagzuurremmer Losec® - opnieuw - de grootste bijdrage aan de kostenstijging. De omzet van dit middel steeg met ƒ 63 miljoen van ƒ 382 miljoen naar ƒ 445 miljoen.

In procentuele zin valt het CARA-middel Seretide® op met een procentuele toename van 213 %. Seretide® is in 1999 in ons land op de markt gebracht door het Brits/Amerikaanse GlaxoSmithKline. Het betreft een combinatie van het sympathicomimeticum Serevent® en de corticosteroïde Flixotide® die de betreffende geneesmiddelenproducent eerder heeft geïntroduceerd. Voor een deel is de omzettoename van Seretide® toe te schrijven aan een verschuiving in het gebruik van de afzonderlijke middelen naar dit combinatiepreparaat. Tegenover de omzettoename van ƒ 35 miljoen bij Seretide® staan een omzetdaling van ƒ 10 miljoen bij Serevent® en een omzetdaling van ƒ 2 miljoen bij Flixotide®. Per saldo resteert bij deze middelen een omzetgroei van ƒ 23 miljoen voor GlaxoSmithkline.

Oud en nieuw

Tot de belangrijkste kostenstijgers behoren zowel een aantal recent geïntroduceerde middelen: het reeds genoemde Seretide® (1999), de cholesterolverlager Lipitor® (1997), de protonpompremmer Pantozol® (1998) en interferon beta-1a (1997), als een aantal geneesmiddelen dat reeds geruime tijd verkrijgbaar is. De overige middelen in de Top-10 zijn namelijk al 9 jaar of langer in ons land verkrijgbaar. Bij deze groep geneesmiddelen springt vooral de plotselinge opkomst van het schimmelinfectie bestrijdende middel Lamisil®® en de calciumblokker Norvasc® in het oog.

Tabel: Top-10 Toename geneesmiddelenkosten in 2000*

 

 

 

Merknaam

Gebruik

Kosten (ƒ)

Toename (ƒ)

Toename (%)

1.

(1)

Omeprazol

Losec®

Tegen overtollig maagzuur

445 miljoen

63 miljoen

17

2.

(-)

Salmeterol/fluticason inhalatiepoeder

Seretide®

Bij aandoening luchtwegen

51 miljoen

35 miljoen

213

3.

(2)

Atorvastatine

Lipitor®

Bij te hoog cholesterol

141 miljoen

32 miljoen

29

4.

(-)

Terbinafine

Lamisil®

Bij schimmel aan huid of nagels

48 miljoen

18 miljoen

58

5.

(3)

Paroxetine

Seroxat®

Bij depressie

122 miljoen

17 miljoen

17

6.

(9)

Pantoprazol

Pantozol®

Tegen overtollig maagzuur

42 miljoen

14 miljoen

53

7.

(23)

Pravastatine

Selektine®

Bij te hoog cholesterol

59 miljoen

12 miljoen

25

8.

(26)

Epoetine

Eprex®

Bij dialysepatiënten

27 miljoen

11 miljoen

70

9.

(5)

Interferon beta 1a

Avonex®, Rebif®

Bij multiple sclerose

38 miljoen

11 miljoen

40

10.

(-)

Amlodipine

Norvasc®

Bij angina pectoris en verhoogde bloeddruk

68 miljoen

9 miljoen

15

Totaal TOP-10

1.041 miljoen

212 miljoen

20

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top