Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-44.htm

2 november 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 44

Vrouwen in de overgang worden geplaagd door diverse klachten. De belangrijkste klachten zijn opvliegers, overmatige transpiratie en onregelmatige menstruatie. Ook overgewicht door de overgang is een veel komend probleem. (Greep op de overgang, Consumentenbond). Behalve dat vrouwen wordt geadviseerd om gezond te leven worden voor deze klachten ook hormoonpreparaten voorgeschreven. Wanneer de eierstokken stoppen met het vrijgeven van eicellen neemt ook de productie van twee hormonen af, de oestrogenen en de progestagenen. Om de overgangsklachten te verminderen worden deze hormonen voorgeschreven aan vrouwen.

Hormonen

In figuur 1 is te zien dat veruit de meeste oestrogenen en progestagenen combinaties worden voorgeschreven aan vrouwen van 40 tot 65. De oestrogenen en progestagenen niet in combinatie vertonen wat meer spreiding over de leeftijdscategorieën. Dit kan verklaard worden doordat de hormonen afzonderlijk ook voor andere indicaties dan overgangsklachten worden voorgeschreven.

Uitgaven

De uitgaven aan de het voorschrijven van de twee hormonen bedroegen in de periode juli 2000 tot en met juni 2001 48 miljoen gulden. De oestrogenen zijn een stuk goedkoper dan de progestagenen (ƒ 0,37 versus ƒ 1,11 per dag). Doordat van oestrogenen meer gebruikt wordt zijn de totale kosten van beide hormonen gelijk.

Andere klachten

In tabel 1 is te zien dat de combinatie van oestrogenen met progestagenen bijna alleen maar wordt voorgeschreven aan vrouwen in de leeftijdscategorie waar zij in de overgang zitten. Bovendien worden migrainemiddelen veel gebruikt door de vrouwen van middelbare leeftijd. De vermageringsmiddelen die via de openbare apotheek worden verstrekt worden normaal alleen voorgeschreven aan zeer zware mensen. Ook antidepressiva (47%) en anxiolytica (44%) worden relatief vaak aan vrouwen van middelbare leeftijd voorgeschreven.

Tabel 1: Top-10 geneesmiddelen met meer dan 10.000 voorschriften die het meest worden gebruikt door vrouwen van middelbare leeftijd.

  

 

Voorschriften 40-64  

Aandeel
40-64 op totaal

Toepassing

Oestrogenen met progestagenen

 308.000  

 95%  

Hormoonhuishouding

Oestrogenen

 435.000  

 68%  

Hormoonhuishouding

Antifibrinolytica

 12.000  

 67%  

Onder andere overmatige menstruatie

Progestagenen

 226.000  

 64%  

Hormoonhuishouding

Migrainemiddelen  

 350.000  

 63%  

Hoofdpijn

Vermageringsmiddelen, exclusief dieetproducten

 31.000  

 61%  

Overgewicht

Anti-emetica

 19.000  

 60%  

Tegen misselijkheid en braken
(na chemokuur en bij migraine)

Cytokinen en immunomodulantia

 15.000  

 60%  

Aanmaken neutrofilen
(na chemotherapie)

Middelen bij verslavingen

 29.000  

 55%  

Verslaving

Virale vaccins

 28.000  

 54%  

Tegen griep en hepatitus A en B

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 1:  Hormoongebruik naar leeftijdsverdeling

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top