Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-45.htm

9 november 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 45

De zuidelijke zorgverzekeraar VGZ weet zich op dit moment in het middelpunt van de belangstelling met de openbare Europese aanbesteding van voedingszorg. De aanbesteding betreft de levering van sonde- en drinkvoeding aan ruim 1,7 miljoen VGZ-verzekerden in geheel Nederland. De “bijbehorende dienstverlening” maakt eveneens deel uit van de aanbesteding. In een uitgebreid programma van eisen en wensen heeft VGZ vastgelegd, wat zij onder de “bijbehorende dienstverlening” verstaat. Dit betreft zaken als dieetbegeleiding en dieetadvisering, de productie van managementrapportages, snelle levering conform voorwaarden, een recall-procedure bij calamiteiten en de terugname van niet aangebroken verpakkingen. Van alle 1,7 miljoen VGZ-verzekerden gebruiken volgens opgave van VGZ ongeveer 570 verzekerden sondevoeding en een kleine 5.000 verzekerden drinkvoeding. VGZ hoopt via de aanbestedingsprocedure gunstiger prijsvoorwaarden af te spreken met een beperkt aantal leveranciers. VGZ behoudt zich het recht voor om de aanbestedingsprocedure af te breken of de opdracht niet te gunnen, als de aanbesteding de verzekeraar niet het gewenste resultaat oplevert.

Dieetpreparaten via de apotheek

In financieel opzicht nemen de dieetpreparaten een zeer bescheiden positie in binnen de omzet van de apotheek. Uit de gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat de gemiddelde openbare apotheek op jaarbasis ongeveer ƒ 41.000 aan voedingsmiddelen omzet. De SFK heeft geen zicht op de (handverkoop) transacties die niet door de apothekers via hun apotheekinformatiesysteem zijn vastgelegd. De gemiddelde openbare apotheek verstrekt jaarlijks 590 keer een hoeveelheid voedingsmiddelen (periode oktober 2000 – september 2001, tabel 1). Het omzetbedrag van ƒ 41.000 is nog niet 1% van de totale omzet van de gemiddelde apotheek. Van het bedrag van ƒ 41.000 houdt de apotheek volgens de G-Standaard van Z-Index een marge over van ƒ 10.000 (ƒ 17 per verstrekking). In procentuele zin komt dit overeen met een brutomarge van 24%.

Tot het kerngebied van zorgverzekeraar VGZ behoren de provincies Brabant en Limburg en de regio Nijmegen. Apotheken binnen dit kerngebied realiseren gemiddeld ƒ 12.000 omzet aan dieetpreparaten bij VGZ-verzekerden.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Dieetpreparaten worden uitsluitend onder voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is onder meer het geval bij personen die lijden aan ernstige slik- of opnamestoornissen, ernstige voedselallergie, ernstige stofwisselingsstoornis en in sommige ernstige gevallen van longlijden en hartfalen. Doorgaans is het ter beoordeling van een arts of van dergelijke problemen sprake is.

Vanille, banaan en aardbeien

Het leeuwendeel van de omzet aan dieetpreparaten in de openbare apotheek is terug te voeren op een beperkt aantal producten. De top-10 (tabel 2) bepaalt alleen al 45% van de totale omzet. Ruim 80% van de omzet voedingsmiddelen is terug te voeren op een vijftigtal producten. Het totale assortiment in de openbare apotheek omvat in totaal 370 verschillende producten. Tot de meest verstrekte voedingsmiddelen via de openbare apotheek behoren diverse soorten zuigelingenvoeding voor baby’s met koemelkallergie (Nutramigen®, Nutrilon pepti® en Frisomel®) en het voedingsmiddel Nutridrink® van producent Nutricia. Dit laatste is een voedingsmiddel op melkbasis, dat alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat. De traditionele smaken vanille, banaan en aardbeien blijken nog steeds het populairst.

Tabel 1: omzet voedingsmiddelen in de gemiddelde openbare apotheek
            (oktober 2000 – september 2001)

  

Ziekenfonds  

 Particulier  

 Totaal

Omzet*  

 ƒ 26.900  

 ƒ 14.200  

 ƒ 41.100

Inkoop*  

 ƒ 20.400  

 ƒ 10.700  

 ƒ 31.100

Apotheekmarge*  

 ƒ 6.500  

 ƒ 3.500  

 ƒ 10.000

Verstrekkingen

345

245

590

* Op basis G-Standaard van Z-Index

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 2: Top-10 omzet voedingsmiddelen via de openbare apotheek
            (oktober 2000 – september 2001)

      Omzet
1.    Nutramigen hypo allergene zuigelingenvoeding 9,4 miljoen
2.    Nutridrink vanillesmaak 3,6 miljoen
3.    Nutrilon pepti 2 3,6 miljoen
4.    Nutridrink banaansmaak 3,0 miljoen
5.    Nutridrink aardbei 2,6 miljoen
6.    Frisomel hypoallergeen 2 poeder voor zuigelingenvoeding 1,7 miljoen
7.    Nutridrink sinaasappelsmaak 1,7 miljoen
8.    Nutrison pack multi fibre 1,5 miljoen
9.    Nutridrink chocolade 1,4 miljoen
10.    Nutridrink tropical 1,3 miljoen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top