Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-47.htm

Bijna alle jonge apothekers in loondienst vinden het belangrijk dat er op centraal niveau afspraken worden gemaakt over salarisrichtlijnen. De meeste jonge apothekers vinden het echter niet nodig dat deze richtlijnen de bindende status van een CAO krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) in samenwerking met de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) heeft uitgevoerd onder haar achterban. De meeste apothekers worden op dit moment volgens de door de KNMP afgegeven adviesrichtlijn uitbetaald. Dit neemt overigens niet weg dat een substantieel deel van de apothekers boven de KNMP-norm wordt uitbetaald. Veel jonge apothekers missen in de huidige KNMP-richtlijn een regeling voor kinderopvang.

Jonge apothekers

In de maand september heeft de VJA een enquête gehouden onder haar 450 leden. De resultaten van dit onderzoek zijn bewerkt en geanalyseerd door de SFK. Van alle VJA-leden hebben 163 personen (36% van de totale populatie) de vragenlijst geretourneerd. Zoals de naam van de vereniging al doet vermoeden, gaat het hier om apothekers die nog niet zo lang werkzaam zijn. 70% van de ondervraagden geeft aan minder dan 5 jaar apotheker te zijn.

KNMP-richtlijn

De KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, geeft periodiek een salarisrichtlijn uit voor loondienstapothekers die werkzaam zijn binnen de openbare apotheken. Binnen de richtlijn wordt onderscheid gemaakt naar leidinggevende apothekers (beherende apothekers) en assisterende apothekers (tweede apothekers). De KNMP adviseert voor tweede apothekers een startsalaris van ƒ 59.012,- per jaar en voor beherende apothekers een startsalaris van ƒ 75.619,-. De richtlijn voorziet gedurende de eerste tien jaren in een jaarlijkse salarisverhoging van 5% (exclusief inflatiecorrectie). Uit het onderzoek blijkt dat bij ongeveer twee op de drie apothekers het salaris aansluit bij de KNMP-richtlijn (figuur 1). Een op de drie apothekers wordt boven de KNMP-norm uitbetaald. Vrijwel niemand krijgt een salaris dat lager is dan de richtlijn.

Basis voor eigen onderhandelingen

97% van de respondenten hecht eraan dat er op centraal niveau richtlijnen voor de arbeidsvoorwaarden van apothekers in loondienst worden afgegeven. 7% van de jonge apothekers vindt het niet prettig zelf met de werkgever te moeten onderhandelen, terwijl 90% de richtlijn juist ziet als een handig uitgangspunt voor de eigen salarisbesprekingen. Veel apothekers vinden dat de adviesrichtlijn zich niet alleen moet beperken tot het salaris. Er bestaat met name grote behoefte aan een landelijke regeling voor kinderopvang.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Vrijwel alle apothekers (89%) krijgen als secundaire arbeidsvoorwaarde de kosten van nascholing en cursussen vergoed (tabel 1). Ook het kunnen betrekken van artikelen tegen de apotheekinkoopprijs komt zeer veel voor (87%). De behoefte aan een landelijke regeling voor kinderopvang is waarschijnlijk terug te voeren op het feit dat hier in de praktijk zelden in wordt voorzien (10%). 17% van de jonge apothekers is als secundaire arbeidsvoorwaarden overeengekomen dat zij op termijn kunnen participeren of de apotheek kunnen overnemen.

Tabel 1: secundaire arbeidsvoorwaarden apothekers

 

Arbeidsvoorwaarde

Prevalentie (%)

1.

Vergoeding nascholing en cursussen

89

2.

Betrekken van artikelen tegen inkoopprijs

87

3.

Vergoeding registratiecurriculum

69

4.

Vergoeding WAO-hiatenverzekering

52

5.

Vergoeding voor het draaien van diensten (in vrije tijd of financieel)

48

6.

Tegemoetkoming in de ziektekosten

44

7.

Verhuiskostenvergoeding

23

8.

Pensioen premie vergoeding voor meer dan het 2/3e deel

21

9.

13e maand

18

10.

Reiskostenvergoeding hoger dan op basis van 2e klasse openbaar vervoer

18

11.

Mogelijkheid tot overname van de apotheek of medeparticipatie

17

12.

Lease-auto         

10

13.

Tegemoetkoming in kosten kinderopvang

10

14.

Winstdeling

6

15.

Goedkope privé-huisvesting

4

Figuur 1: is het apothekersalaris vastgesteld op grond van de KNMP-richtlijn?

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top