Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / SFK.NL

SFK.NL

Scores kwaliteitsindicatoren ook grafisch weergegeven
2020 nr 13
Voor de landelijke uitvraag van de kwaliteitsindicatoren ondersteunt de SFK haar deelnemers met het voorberekenen van een aantal indicatoren. De SFK geeft de kwaliteitsindicatoren vanaf nu ook grafisch weer in een overzicht met landelijke spiegelinformatie.
Dalende tariefinkomsten en stijgende loonkosten
2020 nr 12
De inkomsten die een gemiddelde apotheek genereert uit verzekerde farmaceutische zorg zijn in 2019 met ongeveer 1% afgenomen tot pakweg € 660.000. Dit resultaat staat in schril contrast met de stijgende loonkosten. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.
Hoogste uitgaven in 2019 voor DOAC rivaroxaban
2020 nr 11
Apothekers verstrekten in 2019 aan ruim 140.000 verschillende mensen rivaroxaban, een anti-stol-lingsmiddel van het DOAC-type, 25.000 meer dan in het jaar daarvoor. Hierdoor stegen de uitgaven aan dit middel met € 18 miljoen tot € 85 miljoen*. Daarmee voert rivaroxaban de lijst aan van pakketgeneesmiddelen met de hoogste uitgaven in 2019. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.
Astma-COPD-medicatie: kosten ook in 2019 gedaald
2020 nr 10
Openbare apotheken verstrekten in 2019 aan 1,55 miljoen mensen medicatie bij astma-COPD. Dat zijn er vrijwel evenveel als in 2018. De daarmee gepaard gaande kosten daalden vorig jaar met ruim € 9 miljoen en kwamen uit op € 275 miljoen. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.
Gemiddelde preferentiegraad van apotheken bedraagt 84%
2020 nr 9
Verzekeraars maken in veel gevallen afspraken met apothekers over het te behalen percentage preferent afgeleverde geneesmiddelen. Dit percentage kan (mede)bepalend zijn voor de hoogte van de tarieven die apothekers ontvangen voor de door hen geleverde farmaceutische zorg. De SFK heeft gekeken welke percentages apotheken in de praktijk in 2019 bereikten. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.
Back to top