Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Brutowinstrekenmodel aangepast voor 'ziekenhuisverplaatste zorg'

Brutowinstrekenmodel aangepast voor 'ziekenhuisverplaatste zorg'

11 september 2017

De data in het Brutowinstrekenmodel is voor heel 2017 herberekend. De zogeheten ziekenhuisverplaatste zorg is nu buiten de berekeningen van de brutowinst gelaten. De reden hiervoor is dat de berekening van de brutowinst tot onrealistische cijfers leidde, doordat apothekers deze zorg vaak apart administreren in het apotheeksysteem.

Definitie

Sinds 1 januari 2017 is er geen éénduidige definitie meer van "ziekenhuisverplaatste zorg". Verzekeraars kunnen in overleg met ziekenhuizen specifieke afspraken maken over de vergoeding van bepaalde geneesmiddelen. De SFK hanteert de volgende definitie voor ziekenhuisverplaatste zorg:

  1. Alle werkzame stoffen (ATC5-niveau) die per december 2016 in de G-Standaard van Z-Index waren opgenomen met bijzonder kenmerk "ziekenhuisverplaatste zorg" (106). Dit zijn stoffen die in 2012, 2013, 2014, 2015 of 2016 werden overgeheveld naar het ziekenhuisbudget.
  2. Daarbij komen de geneesmiddelen waarvoor in de betreffende maand een add-on prestatie met een maximumtarief was vastgesteld door de NZa (Z-Index bestand 131).
  3. Daarbij komen middelen die als add-on prestatie gedeclareerd kunnen worden maar waarvoor ook aanspraak bestaat vanuit het GVS. Wanneer de declaratie rechtstreeks op een (geldige) UZOVI-code is geboekt, gaat de SFK uit van vergoeding vanuit het GVS. Deze verstrekkingen zijn dan wél opgenomen in het brutowinstrekenmodel. In andere gevallen gaat de SFK ervan uit dat sprake is van ziekenhuisverplaatste zorg, waarmee deze verstrekkingen niet meetellen in het brutowinstrekenmodel.


Bij apotheken die zowel WLZ-instellingen beleveren, als ziekenhuisverplaatste zorg leveren, gaat de SFK ervan uit dat bij bovengenoemde geneesmiddelen altijd sprake is van ziekenhuisverplaatste zorg, en niet van een declaratie aan een WLZ-instelling. Declaraties aan WLZ-instellingen waren altijd al uitgesloten van de berekeningen van de brutowinst.

 

 

Back to top