Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / KISS Kwaliteitsindicatoren 2020 beschikbaar

KISS Kwaliteitsindicatoren 2020 beschikbaar

1 april 2021

Vanaf 6 april tot en met 17 mei vraagt de KNMP de kwaliteitsindicatoren farmacie 2020 uit via een online enquête. De indicatoren die wij voor u hebben kunnen berekenen, vindt u in de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2020. Vanuit de KISS rapportage kunt u uw gegevens eenvoudig doorsturen naar de enquête.

Bekijk direct de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2020

Doorsturen uitkomsten

Net als vorige jaren kunt u uw uitkomsten op de kwaliteitsindicatoren vanuit de KISS rapportage direct doorsturen naar de online enquête. De volgende dag kunt u uw gegevens terugvinden in de enquête. Desgewenst kunt u ze aanpassen in de enquête. Het rechtstreeks doorsturen van uw scores uit de SFK rapportage naar de online enquête bespaart u extra werk. Wij hopen het u hiermee makkelijker te maken. U beslist zelf of u uw gegevens wilt doorsturen. SFK verstrekt uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden. 

Neemt uw apotheek deel aan een cluster van apotheken met hetzelfde patiëntenbestand? Dan kunt u naast individuele gegevens van de apotheek ook clustergegevens van indicatoren in de KISS rapportage doorzetten naar de online enquête. Als u farmaceutische patiëntenzorg deelt met collega-apotheken adviseren wij u om dit te doen. Vormt u nog geen samenwerkingscluster bij de SFK? Dan kunt u ook als de uitvraag al loopt een cluster vormen.

Check uw datahistorie

Voor de volledige en juiste berekening van de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2020 is een complete datahistorie nodig over de periode januari 2019 tot en met december 2020 (24 maanden). In deze periode mag geen wisseling van interne patiëntnummers hebben plaatsgevonden. Voor apotheken die in de loop van deze periode open zijn gegaan, maar in ieder geval heel 2020 open waren, is een datahistorie vanaf de vestigingsdatum voldoende. U kunt eenvoudig controleren of uw datahistorie compleet is met behulp van het Aanleveringenoverzicht in Mijn SFK.

Geschoonde indicatoren beschikbaar

Voor apotheken waarvan de SFK over patiëntpseudoniemen beschikt, zijn de uitkomsten gebaseerd op zowel de eigen apotheekdata, als ook op verstrekkingen van uw patiënten bij andere apotheken waarvan de SFK over pseudoniemen beschikt. Hiermee kan de SFK uw indicatorscores corrigeren, waardoor u een beter beeld heeft van het geneesmiddelgebruik van uw patiënten. U ziet in de KISS rapportage of uw uitkomsten wel of niet zijn gebaseerd op pseudoniemen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de uitvraag over 2020 ook de Veelgestelde vragen uitvraag kwaliteitsindicatoren 2020 op knmp.nl

Uitvraag kwaliteitsindicatoren 2020 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top