Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / KISS Basisset 2017 beschikbaar: Kwaliteitsindicatoren nauwkeuriger berekend o.b.v. pseudoniemen

KISS Basisset 2017 beschikbaar: Kwaliteitsindicatoren nauwkeuriger berekend o.b.v. pseudoniemen

20 maart 2017

Van 19 maart tot en met 16 april vraagt de KNMP de kwaliteitsindicatoren farmacie 2017 uit via een online enquête. De indicatoren die wij voor u hebben kunnen berekenen, vindt u in de Basisset van de rapportage KISS. Voor apotheken waarvan de SFK over patiëntpseudoniemen beschikt, hebben wij de indicatoruitkomsten kunnen schonen en daardoor zuiverder kunnen berekenen.

Stuur uw uitkomsten eenvoudig door naar de online enquête


Open de KISS BasissetOpen de KISS basisset    inloggen

Geschoonde indicatoren beschikbaar

De SFK ontvangt van apotheken die gebruik maken van CGM Apotheek, Pharmacom (na expliciete toestemming van apotheekeigenaar) en Caresoft patiëntpseudoniemen om patiënten anoniem over andere apotheken te kunnen volgen. De SFK heeft daartoe samenwerking gezocht met ZorgTTP een zogeheten Thrusted Third Party (TTP). De procedure is veilig en geschiedt volledig volgens privacywetgeving.

Met behulp van pseudoniemen kunnen wij op anonieme wijze ook verstrekkingen van uw patiënten in andere apotheken betrekken bij de indicatorberekeningen, als deze andere apotheken ook pseudoniemen aanleveren aan de SFK. Hierdoor kunnen wij geschoonde, meer zuivere uitkomsten berekenen. In de KISS Basisset vermelden wij of uw uitkomsten zijn gebaseerd op pseudoniemen. Als u deelneemt aan een cluster berekenen wij de clusteruitkomsten eveneens op basis van pseudoniemen. Ook de landelijke referentiecijfers zijn berekend op basis van pseudoniemen.

De indicatorberekeningen vinden plaats op basis van de bij de SFK bekende gegevens. De SFK beschikt niet van alle apotheken in heel Nederland over patiëntpseudoniemen. Daardoor kunnen wij mogelijk niet alle verstrekkingen van uw patiënten bij de berekeningen betrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de SFK niet beschikt over pseudoniemen van de nabij gelegen poliklinische apotheek of dienstapotheek.Ook kan de SFK bij de berekeningen niet de aanvullende informatie betrekken die van belang is voor de farmaceutische behandeling. U moet daarbij denken aan inmiddels gestopte medicatie of patiënten die bewust toch niet de medicatie ontvangen die volgens de indicator nodig is, zoals laxantia bij opioïden of maagbescherming bij NSAID-gebruik. Daarom blijft het nuttig om de indicatoruitkomsten na te lopen.

Doorsturen uitkomsten

Net als vorig jaar kunt u uw uitkomsten op de kwaliteitsindicatoren in de Basisset vanuit de KISS rapportage direct doorsturen naar de online enquête*. De volgende dag kunt u uw gegevens terugvinden in de enquête. Zolang de uitvraag loopt, kunt u uw uitkomsten altijd bekijken en aanpassen. Het rechtstreeks doorsturen van uw scores uit de SFK rapportage naar de online enquête bespaart u extra werk. Wij hopen het u hiermee makkelijker te maken. U beslist zelf of u uw gegevens wilt doorsturen. SFK levert uw gegevens nooit zonder uw toestemming door aan derden. 

Neemt uw apotheek deel aan een cluster van apotheken met hetzelfde patiëntenbestand? Dan kunt u naast individuele gegevens van de apotheek ook clustergegevens van uitkomstindicatoren in de KISS Basisset doorzetten naar de online enquête. Als u farmaceutische patiëntenzorg deelt met collega-apotheken adviseren wij u om dit te doen. Vormt u nog geen samenwerkingscluster bij de SFK? Dan kunt u ook als de uitvraag al loopt een cluster vormen.

Check uw datahistorie

Voor de volledige en juiste berekening van deze Basisset is een complete datahistorie nodig over de periode januari 2015 tot en met december 2017 (36 maanden). In deze periode mag geen wisseling van interne patiëntnummers hebben plaatsgevonden. Apotheken die in de loop van deze periode open zijn gegaan, maar in ieder geval heel 2017 open waren, kunnen volstaan met een datahistorie vanaf de vestigingsdatum. U kunt uw datahistorie eenvoudig controleren met behulp van het Maandoverzicht.

Betrouwbaarheid uitkomsten

In de tabel van de Basisset kan het voorkomen dat sommige uitkomsten blauw zijn gemarkeerd. Dit betekent dat u bij de betreffende indicator(en) een noemer heeft die te klein is om uw uitkomst betrouwbaar te vergelijken met die van andere apotheken. Met deze informatie willen wij u in een betere positie brengen om gemotiveerd te kunnen onderbouwen of een vergelijking van uw zorgverlening met een benchmarkscore op deze indicatoren terecht is. Een uitkomst kan ook oranje zijn gemarkeerd. Hiermee willen wij u erop wijzen dat u bij de betreffende indicator behoort tot de minder scorende helft van apotheken.

* De mogelijkheid om Basissetuitkomsten door te sturen naar de online enquête is niet beschikbaar voor poliklinische apotheken.

Back to top