Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Kwaliteitsindicatoren 2018 nu beschikbaar

Kwaliteitsindicatoren 2018 nu beschikbaar

18 maart 2019

Van 18 maart tot en met 15 april 2019 vindt de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren farmacie plaats. De indicatoren die wij voor u hebben kunnen berekenen vindt u in de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2018.

Bekijk de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2018 (inloggen vereist)

Veranderingen ten opzichte van vorig jaar

In de rapportage KISS Kwaliteitsindicatoren 2018 zijn 12 van de 16 indicatoren voorberekend voor het al dan niet halen van een vaste ondergrens. Voor deze 12 indicatoren hebben apothekers de afgelopen jaren maximale inspanning geleverd om patiënten zo optimaal mogelijk te behandelen en er lijkt voor de meeste apotheken geen verbetering meer mogelijk. Daarom heeft het geen toegevoegde waarde om apotheken onderling te vergelijken op hun behaalde uitkomsten. Door te werken met een vaste ondergrens wordt duidelijk zichtbaar wanneer apotheken afwijken van het landelijk beeld. Deze ondergrens is vastgesteld op basis van de over het jaar 2017 gemeten scores van deze indicatoren en getoetst bij praktijkapothekers op praktische haalbaarheid. In de rapportage ziet u voor ieder van deze 12 indicatoren of u de vastgestelde ondergrens wel of niet heeft gehaald en welke tellers en noemers hieraan ten grondslag liggen.

Stuur uw uitkomsten eenvoudig door naar de online enquête

Net als vorig jaar kunt u uw uitkomsten op de kwaliteitsindicatoren vanuit de rapportage direct doorsturen naar de online enquête*. De volgende dag kunt u uw gegevens terugvinden in de enquête. Zolang de uitvraag loopt, kunt u uw uitkomsten altijd bekijken en aanpassen. Het rechtstreeks doorsturen van uw scores uit de SFK rapportage naar de online enquête bespaart u extra werk. Wij hopen het u hiermee makkelijker te maken. U beslist zelf of u uw gegevens wilt doorsturen. SFK levert uw gegevens nooit zonder uw toestemming door aan derden. 

Cluster
Maakt uw apotheek deel uit van een cluster van apotheken met hetzelfde patiëntenbestand en wilt u bij deze uitvraag als cluster beoordeeld worden? Stuur dan de uitkomsten van zowel uw eigen apotheek als van het cluster door naar de enquête. Als u farmaceutische patiëntenzorg deelt met collega-apotheken adviseren wij u om dit te doen.
Vormt u nog geen samenwerkingscluster bij de SFK? Dan kunt u ook als de uitvraag al loopt een cluster vormen. Voor meer informatie neemt u contact op met de helpdesk van de SFK.

Controleer uw datahistorie

Voor de volledige en juiste berekening van deze kwaliteitsindicatoren is een complete datahistorie nodig over de periode januari 2016 tot en met december 2018 (36 maanden). In deze periode mag geen wisseling van interne patiëntnummers hebben plaatsgevonden. Apotheken die in de loop van deze periode open zijn gegaan, maar in ieder geval heel 2018 open waren, kunnen volstaan met een datahistorie vanaf de vestigingsdatum. U kunt uw datahistorie eenvoudig controleren met behulp van het Aanleveroverzicht.

 * De mogelijkheid om uitkomsten door te sturen naar de online enquête is niet beschikbaar voor poliklinische apotheken en apotheekhoudende huisartsen.

 

Back to top