Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Patiëntenlijst COVID-19-vaccinaties

Patiëntenlijst COVID-19-vaccinaties

4 februari 2021

De SFK ondersteunt apothekers bij het selecteren van patiënten die geneesmiddelen gebruiken die mogelijk relevant zijn tijdens of voorafgaand aan een COVID-19-vaccinatie.

Op basis van selectiecriteria die zijn opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP, heeft de SFK een rapportage ontwikkeld om deze patiënten op te sporen. In de lijst staan patiënten die vanaf 1 oktober 2020 een verstrekking kregen uit ondergenoemde groepen geneesmiddelen. Achter het patiëntnummer staat de laatste afleverdatum van een geneesmiddel uit de betreffende groep.

A. Geneesmiddelen relevant tijdens vaccinatie

Antitrombotica

Tot de selectie van antitrombotica behoren:

1. Anticoagulantia:

 • Vitamine K-antagonisten (acenocoumarol en fenprocoumon)
 • DOAC’s (apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban
 • LMWH en overige uit de heparinegroep: dalteparine, danaparoïde, enoxaparine, fondaparinux, heparine, nadroparine, tinzaparine
 • Overige anticoagulantia: antitrombine III, argatroban, bivalirudine


2. TAR (trombocytenaggregatieremmers)

 • Salicylaten (acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium)
 • P2Y12-remmer (cangrelor, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor)
 • Overige (dipyridamol)


3. Combinatietherapieën van antitrombotica

 • Dual Antiplatelet Therapy (DAPT)
  acetylsalicylzuur in combinatie met een P2Y12-remmer (bijvoorbeeld clopidogrel),
 • Double therapie
  Een combinatie van een anticoagulans en een TAR.
 • Triple therapie
  Een combinatie van drie soorten antitrombotica waarbij de geneesmiddelen alle drie aangrijpen op een ander punt in de bloedings- en stollingscascade.


Kijk op de site van RIVM hoe om te gaan met de verschillende antitrombotica bij vaccineren.

N.B.: Bij DOAC’s is het de wens om te vaccineren op de dalspiegel van de DOAC/LMHW. Indien dit praktisch niet haalbaar is, kan de vaccinatie gewoon doorgang vinden. Het advies is dan om langer af te drukken. Met andere woorden: de DOAC moet gewoon worden ingenomen op het gebruikelijke tijdstip en verander dit niet in verband met het tijdstip van vaccineren.

Adrenaline

Tot de selectie behoren diverse pennen met adrenaline (Emerade, Epipen, Jext). De aflevering is veelal een aanwijzing dat een patiënt eerder een anafylactische shock heeft gehad. Wellicht heeft deze patiënt een grotere risico op het krijgen van een ernstige allergische reactie op een COVID-19-vaccinatie. Arts en patiënt moeten de voor- en nadelen van vaccinatie tegen elkaar afwegen.

B. Geneesmiddelen relevant voor afweging uitstel therapie

Patiënten die een geneesmiddel(en) gebruiken uit een van de onderstaande groepen worden gewoon gevaccineerd. Wel kan een behandelaar in overleg met de patiënt een afweging maken om een bepaalde therapie uit te stellen.

Immunosuppressiva

Patiënten die immunosuppressiva gebruiken zullen waarschijnlijk minder antistoffen ontwikkelen. Dit kan betekenen dat deze patiënten na een volledige vaccinatiereeks (2 vaccinaties van het vaccin van Pfizer, Moderna of AstraZeneca) minder beschermd zijn in vergelijking met mensen die geen immunosuppressiva gebruiken. Het is en blijft van belang dat deze patiënten wel worden gevaccineerd.

Monoklonale antilichamen

Deze middelen zijn (bijna) allemaal overgeheveld en zullen alleen in de SFK rapportage voorkomen wanneer ze via uw apotheek werden verstrekt.

C. Niet in de lijst opgenomen

Middelen tegen epilepsie

Veel anti-epileptica worden ook voor andere indicaties gebruikt. Bij screenen op anti-epiletica levert dit veel onjuiste selectie van patiënten op. Een (huis)arts weet of een patiënt epilepsie heeft.

Oncologische middelen

Veel van deze middelen zijn overgeheveld, en komen daarmee niet naar voren in de SFK rapportage. Ook een huisarts weet welke patiënt in zijn/haar praktijk onder behandeling is voor kanker.

Werking van de rapportage

 • Boven de getoonde tabel kunt u een selectie maken van de leeftijdsgroepen.
 • De lijst is gesorteerd op huisarts van de patiënt. Dit is de huisarts die in uw apotheeksysteem is vastgelegd, en niet noodzakelijkerwijs de voorschrijver van de geneesmiddelen in de lijst
 • In de kolom van de geneesmiddelgroepen is de laatste bekende verstrekkingsdatum op groepsniveau opgenomen. Wanneer u nog niet dagelijks uw data aanlevert aan de SFK - veelal het geval bij Pharmacom-gebruikers – toont de rapportage geen patiënten uit de lopende maand. U kunt eventueel handmatig een bestand tot en met ‘gisteren’ aanleveren. Lees meer
 • Wanneer u doorklikt op de geneesmiddelgroep, ziet u de patiënten die een geneesmiddel kregen uit de genoemde groep, met daarbij het geneesmiddel in beeld.
 • U kunt data exporteren naar Excel door in het menu ‘Startpagina rapporten’ te kiezen voor Exporteren (2e van onder), en dan bijvoorbeeld te kiezen voor ‘Excel met platte tekst’. Op die manier kunt u de selecties met behulp van Excel zelf verfijnen of de sortering veranderen.
 • Let op: de rapportage is gebaseerd op verstrekkingen vanuit uw eigen apotheek. Dat betekent dat relevante geneesmiddelen die bijvoorbeeld de ziekenhuisapotheek verstrekte, niet in deze SFK rapportage staan.

Bekijk de Patiëntenlijst COVID-19 Vaccinaties 

 

 

Back to top