Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Patiëntenlijst mogelijk onvolledige medicatiebewaking QT-interacties

Patiëntenlijst mogelijk onvolledige medicatiebewaking QT-interacties

22 december 2020

In de G-Standaard van december 2020 en januari 2021 is geconstateerd dat de MFB interactie met QT-verlengende middelen potentieel onterecht niet meer wordt uitgevoerd sinds 1 december 2020

Zie hiervoor ook het KNMP ledenbericht van 18 december jl.

Voor SFK deelnemers hebben wij een rapportage klaargezet waarmee u de patiënten opspoort aan wie u sinds 1 december 2020 een geneesmiddel verstrekte, waarbij mogelijk sprake is van een onvolledige medicatiebewaking op QT-interacties.
Daarbij wordt gekeken naar verstrekkingen van tenminste twee verschillende werkzame stoffen (ATC5) met een mogelijke QT-interactie in de afgelopen vier maanden, plus de lopende maand.

N.B.: Krijgt u de melding ‘Er is geen data voor dit resultaat (…)’ dan kan dit duiden op 2 mogelijkheden:

  1. U heeft geen patiënten die aan de gestelde selecties voldoen
  2. U levert niet dagelijks bestanden aan bij de SFK en heeft daarom nog geen inzicht in de maand december. Controleer uw data-aanleveringen.
    Om inzicht te krijgen in uw verstrekkingen van de lopende maand kunt u handmatig een bestand aanleveren over december tot en met de dag van gisteren. Daarmee kunt u de eerstvolgende werkdag de patiëntenlijst al bekijken. Voor verdere vragen hierover kunt u contact opnemen met uw softwarehuis.

 

Bekijk de Patiëntenlijst mogelijk onvolledige medicatiebewaking op QT-interacties

Back to top