Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Rapport Chronische en zorgintensieve patiënten

Rapport Chronische en zorgintensieve patiënten

5 mei 2019

Het SFK Select rapport 'Chronische en zorgintensieve patiënten' geeft inzicht in hoe uw patiëntenpopulatie zich verhoudt tot de rest van Nederland.

Het rapport maakt onderscheid in drie typen patiënten die in uw apotheek voorkomen:

  • Incidentele patiënten: deze patiënten zijn niet of slechts tijdelijk ziek en hebben incidenteel geneesmiddelen nodig.
  • Chronische patiënten: patiënten met één of meerdere chronische aandoeningen, die 1 t/m 4 geneesmiddelen chronisch gebruiken.
  • Zorgintensieve patiënten: patiënten met een uitgebreide zorgvraag, die 5 of meer geneesmiddelen chronisch gebruiken.

De indeling naar typen patiënten vloeit voort uit het Dynamo rapport ‘Versterking van de zorgfunctie van openbaar apothekers’, van de KNMP.

Bekijk het rapport Chronische en zorgintensieve patiënten (inloggen)


Grafiek van SFK rapport Chronische en Zorgintensieve patiënten

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top