Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Rapportage Indicatoren zorgverzekeraars – uitbreiding met VGZ indicatoren

Rapportage Indicatoren zorgverzekeraars – uitbreiding met VGZ indicatoren

20 september 2021

De SFK rapportage Indicatoren zorgverzekeraars is uitgebreid met de berekening van de indicatoren die VGZ hanteert in hun kwaliteitsbeleid. Om inzichtelijk te maken op welke patiënten VGZ de scores mogelijk baseert, ontwikkelde de SFK op verzoek van apothekers de rapportage Indicatoren zorgverzekeraars.

Doel

Met deze rapportage krijgt u een zo specifiek en transparant mogelijke weergave van de indicatoren die zijn opgenomen in de kwaliteitsmodellen van zorgverzekeraars. U kunt inzoomen op de patiënten die ten grondslag liggen aan uw scores. Daarbij kunt u uw scores vergelijken met de gemiddelden van de zorgverzekeraars op landelijk niveau, voor zover SFK deze kan bepalen.

Uw uitkomsten worden niet gedeeld

De uitkomsten van deze rapportage zijn alleen voor u inzichtelijk. De SFK deelt uw gegevens niet met derden, dus ook niet met de zorgverzekeraar.

Suggesties voor verbetering

De SFK berekent de indicatoren zo accuraat mogelijk volgens de beschreven definities in de openbare informatie van zorgverzekeraars. Bij het interpreteren van de definities heeft de SFK samengewerkt met apothekers. Mocht u verbeterpunten zien in de berekeningen, neemt u dan contact met ons op via de SFK helpdesk. Met uw hulp kunnen we deze rapportage verder ontwikkelen.

De rapportage is beschikbaar voor alle SFK deelnemers met een Combi-abonnement.

Bekijk de rapportage Indicatoren Zorgverzekeraars - VGZ.

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top