Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Rapportage Verzekeraars Indicatoren beschikbaar voor contractjaar 2023

Rapportage Verzekeraars Indicatoren beschikbaar voor contractjaar 2023

7 juli 2022

De rapportage Verzekeraars indicatoren is nu beschikbaar voor het komende contractjaar 2023. Met deze rapportage geeft de SFK u inzicht in de indicatoren die VGZ, CZ en Menzis voor hun inkoopbeleid hebben opgenomen in hun kwaliteitsmodellen.

Over de rapportage

Deze rapportage biedt u inzicht in uw uitkomsten op de diverse indicatoren die VGZ, CZ en Menzis als leidraad gebruiken voor de contractering van apotheken in 2023. Uw scoresover 2022 blijven ook nog beschikbaar. De SFK berekent de indicatoren op apotheekniveau. De uitkomsten van deze rapportage zijn alleen voor de betreffende apotheek inzichtelijk. De SFK deelt deze niet met derden, dus ook niet met zorgverzekeraars.

VGZ en CZ

Voor de indicatoren van VGZ en CZ staan in de overzichten ook gemiddelden op landelijk niveau, ter vergelijking. Daarnaast krijgt u een overzicht van de patiënten die mogelijk ten grondslag liggen aan de resultaten van de indicatoren waarop de verzekeraars hun uitkomsten baseren.
Nieuw bij de indicatoren van VGZ en CZ is dat u nu ook de resultaten van de twee meest recente kwartalen kunt zien om de tussentijdse terugkoppeling vanuit de verzekeraars ter vergelijking. 
Net als vorig jaar tonen de overzichten van VGZ en CZ de resultaten van indicatoren voor de meest recente contractperiode. Ook kunt u de historische ontwikkeling van de indicatoren volgen in een overzichtelijke grafiek en bijbehorende cijfermatige tabel.

Menzis

Voor de contractering van 2023 heeft de SFK voor verzekeraar Menzis twee nieuwe indicatoren opgenomen, te weten Preferentiecompliance en Meerwekelijks leveren.
Evenals in 2022 zijn ook voor 2023 weer indicatoren beschikbaar op het gebied van Herhaalmedicatie (anticonceptiva) en Leverperiode herhaalrecepten.
Omdat deze Menzis-indicatoren in SFK Select zijn ontwikkeld, kunnen apothekers desgewenst zelf de rapportage aanpassen, bijvoorbeeld om een andere periode te bekijken.

Berekening van de indicatoren

Deze rapportage is tot stand gebracht op verzoek van bij de SFK aangesloten apothekers. De SFK heeft zich bij de ontwikkeling van deze rapportage uitsluitend gebaseerd op de beschreven definities in de openbare informatie van de zorgverzekeraars en op inbreng van apothekers. Voor de interpretatie van de in de kwaliteitsmodellen gehanteerde definities heeft SFK geen contact gehad met de zorgverzekeraars.


De rapportage Indicatoren zorgverzekeraars is beschikbaar voor alle SFK-deelnemers met een Combi-abonnement of als los abonnement.

Voorbeeld

 

 

 

Back to top