Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Zilveren Kruis - Uitkomsten van Zorg 2018

Zilveren Kruis - Uitkomsten van Zorg 2018

29 augustus 2017

In het kader van de contractering van Zilveren Kruis voor 2018 en deelname aan hun module Uitkomsten van Zorg heeft de SFK voor alle deelnemers berekend of zij de normscore van deze module hebben gehaald. U vindt uw uitkomst in de rapportage ‘Indicatoren Uitkomsten van Zorg - Zilveren Kruis 2018’.

Bekijk uw normscore in de rapportage Uitkomsten van Zorg (inloggen)

SFK geeft uw normscore door aan Zilveren Kruis na uw toestemming

U hoeft het al dan niet behalen van de normscore niet zelf aan Zilveren Kruis door te geven. SFK geeft alleen aan Zilveren Kruis door of u de normscore haalt, of niet. Gedetailleerde uitkomsten per indicator zijn alRapportage uitkomsten van zorgleen voor u inzichtelijk.

Geef mijn normscore door (inloggen)

Het opvragen van de normscore is onderdeel van de contractering Farmacie 2018 van Zilveren Kruis.
Voordat u de overeenkomst digitaal ondertekent in het zorgverlenersportaal, ziet u uw behaalde kwaliteitsniveau voor 2018 op uw concept-overeenkomst met Zilveren Kruis.  


Geschoonde indicatoren nog niet beschikbaar

Zilveren Kruis en SFK berichtten u eerder over het voornemen om de berekeningen voor Uitkomsten van Zorg uit te voeren op basis van pseudoniemen. Met behulp van pseudoniemen worden op anonieme wijze ook verstrekkingen van uw patiënten in andere apotheken betrokken bij de indicatorberekeningen. Hierdoor kan de SFK geschoonde uitkomsten berekenen. Vertraging in de uitlevering van pseudoniemen bij een groot softwarehuis leidt er helaas toe dat deze geschoonde uitkomsten niet tijdig klaar zullen zijn voor Uitkomsten van Zorg. In plaats hiervan mogen samenwerkende apotheken net als in voorgaande jaren gebruik maken van clustergegevens.

Maak gebruik van clustergegevens

Als uw apotheek onderdeel van een cluster bij SFK is, kunt u behalve uw eigen apotheekuitkomsten ook direct uw clustercijfers zien. Clusteruitkomsten kunnen afwijken van de uitkomsten van uw eigen apotheek. 

Als u nog geen cluster vormt bij de SFK maar wel patiëntenzorg deelt met collega-apotheken en als cluster wilt worden gemeten, geef dit dan vóór 15 september 2017 door via . Zie voor meer informatie en kosten ook de informatie over groepen en clusters op www.sfk.nl.

Klachtenprocedure Zilveren Kruis

Als u het niet eens bent met de aan u toegekende uitkomst en u gegronde redenen heeft om hierover een klacht in te dienen, kunt u voor 7 oktober 2017 uw bezwaar indienen via .
Op de website van Zilveren Kruis vindt u de klachtenprocedure. Klachten over keuze van de indicatoren of meetmethode SFK neemt Zilveren Kruis niet in behandeling.


 

Back to top