Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Cursus / Cursus

Cursus

SFK Select is een softwaretool waarmee apothekers die deelnemer zijn van de SFK online zelf overzichten kunnen maken van het geneesmiddelengebruik van de patiënten in de eigen apotheek.

Zo biedt het programma mogelijkheden om farmacotherapeutische overzichten te genereren op verschillend detailniveau: bijvoorbeeld per arts, per patiënt, per (groep) artikel(en) of per zorgverzekeraar en met elk gewenst kengetal, waaronder aantal verstrekkingen, aantal standaarddagdoseringen (DDD’s), aantal gebruikers en kosten.

Leerdoelen

Leerdoel 1: Kennis verkrijgen en ervaring opdoen in het genereren van informatie op basis van verstrekkingsgegevens met SFK Select. Maken van prescriptie analyses per huisarts ter voorbereiding van het Farmacotherapeutisch overleg (FTO). Cursisten leren overzichten te maken om verschillen in artsenvoorkeuren in relatie tot de NHG-Standaarden en KNMP- en multidisciplinaire richtlijnen inzichtelijk te maken. Om zo het lokale beleid met betrekking tot de medicamenteuze behandeling van patiënten in de eerste lijn te verbeteren.

Leerdoel 2: Vervaardigen van eenvoudige lijsten van patiënten die specifieke geneesmiddelen gebruiken, als ook het genereren van meer complexe lijsten van patiënten die wel een risicomiddel gebruiken maar geen relevante comedicatie krijgen. Deze patiëntenlijsten kunnen per arts worden uitgedraaid en bevorderen hiermee betere patiëntenzorg door samenwerking tussen arts en apotheker.

Leerdoel 3: Genereren van informatie ten behoeve van samenwerkingsverbanden met meerdere apotheken. De verkregen informatie kunnen apothekers inzetten voor bevordering van de samenwerking met de huisartsen of andere eerste- of tweedelijns zorgverleners of binnen maatschappen en andere samenwerkingsverbanden op lokaal en/of regionaal niveau.

Kosten en accreditatie

Deelname kost € 264 (excl. BTW) en is geaccrediteerd met 6 uren.
Openbaar apothekers die deelnemen aan StiPCO-scholingen ontvangen een financiële bijdrage van € 50,- per stimuleringspunt.

Cursusdata

DatumLocatieBeschikbare plekken
dinsdag 4 december 2018BCN, Daltonlaan 100, Utrecht8inschrijven
maandag 4 februari 2019BCN, Daltonlaan 100, Utrecht10inschrijven
vrijdag 8 maart 2019BCN, Daltonlaan 100, Utrecht10inschrijven
donderdag 18 april 2019BCN, Daltonlaan 100, Utrecht10inschrijven
dinsdag 14 mei 2019BCN, Daltonlaan 100, Utrecht10inschrijven
vrijdag 5 juli 2019BCN, Daltonlaan 100, Utrecht10inschrijven

 

 

Back to top