Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Continuïteitsbijdrage 2020

Continuïteitsbijdrage 2020

Zorgverzekeraars hebben vanwege de terugval in de vraag naar zorg de Regeling Continuïteitsbijdrage in het leven geroepen. Met die regeling beogen zorgverzekeraars zorgverleners te compenseren voor verlies van omzet vanwege de coronacrisis. Bij het beoordelen of de Regeling Continuïteitsbijdrage voor u interessant is, kunt u vanaf nu gebruik maken van een SFK-rapportage om zelf de mogelijke financiële effecten voor uw apotheek door te rekenen.


Hoe werkt het?
In de rapportage kunt u berekenen hoeveel vergoeding u mogelijk krijgt vanwege de teruggelopen vraag naar zorg, gecorrigeerd voor de door u ingeschatte toekomstige inhaalzorg. Bij het openen van het rapport moet u hierom 2 vragen beantwoorden: :

  1. Voor welke apotheek of SFK groep/cluster wilt u de berekening uitvoeren?
  2. Met welk percentage wilt u rekenen om de groei/krimp t.o.v. de WMG-prestatiebedragen in 2019 te berekenen? Met dit percentage maakt u een inschatting van uw omzet tot eind 2020.

Laat u zich bij het beoordelen van de uitkomsten eventueel bijstaan door een gespecialiseerd adviseur.

Bekijk nu het SFK rapport Continuïteitsbijdrage 2020

Back to top