Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 1.1 Maagbescherming bij TAR of coxib

1.1 Maagbescherming bij TAR of coxib

Omschrijving

 

Richtlijn

Medicatieveiligheid

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Apotheekhoudende Huisarts, Instellingsapotheek

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2019

Aanleiding

Trombocytenaggregatieremmers (TAR) en coxibs kunnen, zeker bij risicopatiënten, zorgen voor maagperforaties, -bloedingen en ulceraties. Maagbescherming verkleint het risico op deze complicaties.

 Indicator

Ligt het percentage gebruikers van trombocytenaggregatieremmers of coxibs met risico op maagschade en gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming boven of gelijk aan de ondergrens van 79%?
o Ja
o Nee

Voor OA: Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

TAR of coxib

B01AC06 (ASA), B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatie preparaten), M01AH (coxib)

Overige middelen met risico op bloedingen: Ns-NSAIDs (zonder coxibs) met overige middelen zonder injecties:
M01A (Niet-steroïde anti-inflammatoire en antireumatische middelen) zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 en zonder M01AH (coxibs)

Antistollende medicatie:
B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor),B01AC25 (cangrelor) PRK 124575, B01AE07 (dabigatran), B01AF (Directe remmers van factor Xa)


Vitamine K-antagonisten:
B01AA


Corticosteroïden:
A07EA06 corticosteroiden met lokale werking en H02AB zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559


SSRI’s en gerelateerde:
N06AB, G04BX14 (SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine)

Overige:
C03DA01 (spironolacton) 
Adequate maagprotectie: 
A02BC01 (zonder PRK 60054, 88781), A02BC02, A02BD04, A02BC03, A02BC05, A02BC04

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden, behalve voor TAR of coxibs, waar alleen ‘afleveringen’ zijn meegenomen in de ‘rapportageperiode’, en bij ‘maagprotectie’, waar ook ‘afleveringen’ in de voorafgaande 4 maanden zijn meegenomen.

Gebruiker

Met een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 3 dagen in de rapportageperiode ook op basis van 'afleveringen' in de voorafgaande 3 maanden, behalve bij ‘TAR of coxibs’  waar ‘gebruik’ alleen is meegenomen op basis van afleveringen in de rapportageperiode.

Gebruiker Vitamine K-antagonisten

Bepaal het gebruik van 'vitamine K-antagonisten' op basis van afleveringen 'vitamine K-antagonisten'.

Standaardgebruiksperiode

Bepaal het gebruik van 'vitamine K-antagonisten' op basis van afleveringen 'vitamine K-antagonisten' in de rapportageperiode. Indien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, standaard 90 dagen aanhouden.
Indien bij ‘glucoccorticosteroȉden’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, zijn standaard 5 dagen als gebruiksperiode aangehouden. Voor de overige ‘co-medicatie’ houden wij standaard 30 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij ‘maagprotectie’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, is standaard 3 dagen als gebruiksperiode aangehouden.

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de 'gebruikers' van een geneesmiddelgroep de gebruiksperioden corrigeren voor overlappende afleveringen.

Gelijktijdig gebruik

Overlappende 'gecorrigeerde gebruiksperioden' van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 3 dagen.

Patiënten met risico op maagschade

1. Patiënten vanaf 81 jaar
2. Patiëntenvanaf 71 en tot en met 80 jaar en 'gebruik' van tenminste één 'overig middel met risico op bloedingen'
3. Patiënten vanaf 61 en tot en met 70 jaar met ' gelijktijdig gebruik' van tenminste twee 'overige middelen met risico op bloedingen' en ‘TAR’ of coxib.

Adequate maagprotectie

'Gebruiker' van 'PPI’ 

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.


Inclusie: patiënten vanaf 61 jaar

Selecties

Exclusie: passant
A: 'Patiënten met risico op maagschade' en 'gebruik' van 'TAR’ of ‘coxib'
B: Patiënten uit 'A' die in de rapportageperiode 'gelijktijdig gebruik' hadden van 'adequate maagprotectie' met ‘ gebruik’ van ‘ TAR’ of ‘coxib’ voor tenminste 3 dagen

Resultaat

B / A is boven of gelijk aan de ondergrens van 79%

Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrens wordt bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%


Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 30 patiënten in de noemer hebben.

Onderbouwing

Zie het HARM Wrestling rapport (2009) www.knmp.nl/harm

Type indicator

Proces (met een ondergrens)

Back to top