Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 1.10 Percentage starters met een derde antistollingsmiddel waarvoor bij de start van het derde antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd

1.10 Percentage starters met een derde antistollingsmiddel waarvoor bij de start van het derde antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd

Omschrijving

 

Richtlijn

Medicatieveiligheid

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Dienstapotheek

Rapportageperiode

Rapportagejaar

Aanleiding

De combinatie van verschillende antitrombotica kan rationeel zijn gedurende een beperkte periode. Het is belangrijk om bij deze combinaties altijd de reden en de duur van voorschrijven te controleren, omdat de meerwaarde niet altijd duidelijk is, de bloedingsrisico’s aanzienlijk zijn, de combinaties soms op onduidelijke gronden worden voorgeschreven en er sprake kan zijn van verschillende voorschrijvers.

 

Indicator

Percentage starters met een derde antistollingsmiddel in de ‘rapportageperiode’ waarvoor bij de start van het derde antistollingsmiddel de gebruiksduur is vastgelegd.

Voor OA: Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

VKA: B01AA03, B01AA04, B01AA07 of  DOACs: B01AE, B01AF

TAR: B01AC06, B01AC08, B01AC30

P2Y12-remmers: B01AC04, B01AC22, B01AC24, B01AC25, PRK 124575

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode

Eerste uitgifte

Aflevering in de ‘rapportageperiode’ van ‘medicatie’ zonder dat in de 12 hieraan voorafgaande  maanden een middel uit dezelfde geneesmiddelgroep was afgeleverd met een modulair tarief voor ‘eerste uitgifte’.

Gebruiker

Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen in de rapportageperiode op basis van afleveringen in 2019. Indien geen gebruiksperiode is ingevoerd wordt standaard een gebruiksperiode van 90 dagen aangehouden.

Gelijktijdig gebruik

Met een overlappende onafgebroken gebruiksperiode tussen geneesmiddelgroepen voor tenminste 30 dagen in de rapportageperiode.

Selecties

A: Starters met een derde antistollingsmiddel bij gelijktijdig gebruik van twee andere geneesmiddelgroepen van antistollingsmiddelen

 

B: Patiënten uit A waarvoor een gebruiksduur is vastgelegd voor de duur van de triple therapie

 

Percentage

B/A

Toelichting

Triple-therapie is een combinatie van één oraal anticoagulans (Vitamine K Antagonist of Direct Werkend Oraal Anticoagulans) met twee trombocytenaggregatieremmers zoals aspirine, clopidogrel, prasugrel of ticagrelor.

 

Aangezien de therapieduur verschilt per indicatie, is het belangrijk om de indicatie te weten en samen met de beoogde therapieduur vast te leggen en te bewaken. Dit geldt in het bijzonder bij triple-therapie. Volgens richtlijnen is de maximale duur van triple-therapie 6 maanden.

 

Voor deze indicator dient een aangepaste rapportageperiode. Bij het bepalen van deze periode is per indicator rekening gehouden met het aantal patiënten per apotheek in de noemer (tenminste 1 patiënt per apotheek en een gemiddelde van maximaal 15 patiënten per apotheek)..
 

De informatie hiervoor kan nog niet geautomatiseerd uit de systemen worden gehaald. Dat is in de toekomst wenselijk – en hiervoor worden stappen genomen. Op initiatief van de werkgroep bij deze indicatoren set  houdt deze eerste stap in om dit handmatig na te gaan voor een behapbare periode die betekenisvolle informatie kan opleveren.
1. Zoek de patiënten, die met een derde antistollingsmiddel zijn gestart op in de KNMP/SFK webrapportage KISS (noemer).
2. Achterhaal voor deze personen of u de duur van de triple-antistolling in uw computer heeft vastgelegd. Tel de personen, waarbij dit het geval is, voor de teller.

3. Mocht u uit de resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere in aanmerking komende patiënten na.  U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren.

Doorontwikkeling
Er wordt gewerkt aan  een makkelijke manier om het berekenen van de juiste dosering in  de systemen vast te leggen, en makkelijk te achterhalen. Er wordt  hierbij nagedacht over een MFB.

Onderbouwing

 

 

Type indicator

Proces

Back to top