Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 1.2 Foliumzuur bij methotrexaat

1.2 Foliumzuur bij methotrexaat

Rapportageperiode Kalenderjaar 2019

 Omschrijving

Richtlijn

Medicatieveiligheid

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Apotheekhoudende Huisarts, Instellingsapotheek

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2019

Aanleiding

Patiënten die methotrexaat gebruiken zonder gelijktijdig gebruik van foliumzuur of folinezuur lopen meer risico op bijwerkingen.

Indicator

Ligt het percentage patiënten met foliumzuur of folinezuur boven 2.2 DDD per dag bij methotrexaatgebruik voor reumatische aandoeningen

boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?

  • Ja
  • Nee

 

Voor OA: Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Methotrexaat bij reumatische aandoeningen:
L04AX03, L01BA01 (MTX oraal) op basis van een dosering <=40mg / week.

Redenering dosering: maximale dosering bij reuma: 40 mg/ week, 1 DDD = 2.5 mg; 40 mg = 16 DDD per  week en 2,29 DDD per dag.

Foliumzuur of folinezuur:
 B03BB01 PRK: 65587, 96660, 6017

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 6 maanden voor ‘foliumzuur’ of ‘folinezuur’ of de voorafgaande 3 maanden voor ‘methotrexaat’

Gebruiker

Met een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van ‘afleveringen’.

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de 'gebruikers'  de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen.

Standaard gebruiksperiode

Indien bij ‘foliumzuur’ of ‘folinezuur’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, wordt standaard een gebruiksperiode van 30 dagen aangehouden.

Gelijktijdig gebruik

Overlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' 'methotrexaat' en 'gebruiker' van 'foliumzuur’ of ‘folinezuur’ voor tenminste 1 dag onafgebroken  in de rapportageperiode. Ofwel een ‘aflevering’ van ‘foliumzuur’ of ‘folinezuur’ binnen 5 dagen voor of na de ‘aflevering’ van ‘methotrexaat’.

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.

Selecties

Exclusie: 'Passant'

A: 'Gebruiker' van 'methotrexaat bij reuma’ op basis van een dosering <=40 mg  / week
B: Aantal patiënten uit ‘A’ die ‘ tegelijkertijd ‘gebruiker’ zijn van ‘foliumzuur’ of ‘folinezuur’  in de rapportageperiode.

Resultaat

B/A boven of gelijk aan de ondergrens van 90%

Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%.

Voor PoliA: Indien geen goede informatie in webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’ beschikbaar, neem dan een steekproef voor de periode november en december 2019.

Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 20 patiënten in de noemer hebben.

Onderbouwing

KNMP Kennisbank

Type indicator

Proces (met een ondergrens)

 

 

Back to top