Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 1.3 Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten

1.3 Trombocytenaggregatieremmers bij nitraten

Omschrijving

 

Richtlijn

Medicatieveiligheid

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Instellingsapotheek

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2019

Aanleiding

Angina pectoris patiënten dienen preventief met trombocytenaggregatieremmers (TAR) behandeld te worden.

Indicator

Ligt het percentage patiënten met gelijktijdig gebruik van nitraten en een antitromboticum boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?

  • Ja
  • Nee

 

Voor OA: Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Nitraten: 
C01DA 
Antithrombotica:
B01AA04 of B01AA07 (Vitamine K-antagonisten) of B01AC04, B01AC06, B01AC07, B01AC08, ,B01AC22, B01AC24, B01AC25, B01AC30 (TAR), of B01AE en B01AF (DOAC) of B01AB (Heparines) of B01AX05 (Fondaparinux)

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar

Gebruiker

Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar of het voorafgaande halve jaar

Standaardgebruiksperiode

Indien bij 'Vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij de overige ‘antitrombotica (TAR of DOAC)’  geen daggebruik is ingevuld houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan.

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de 'gebruikers' van 'antitrombotica' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen.

Angina Pectoris

Wij baseren de diagnose angina pectoris bij 'gebruikers' 'nitraten' op  tenminste 2 afleveringen voor een patiënt binnen de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar waarvan tenminste 1 aflevering in de laatste 4 maanden.

Selecties

A: Patiënten met 'angina pectoris' 
B: Patiënten uit 'A' die ‘gebruiker’ zijn van een 'antitromboticum' in de rapportageperiode.

Resultaat

B / A is boven of gelijk aan de ondergrens van 90%

Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 20 patiënten in de noemer hebben.

Onderbouwing

NHG standaard ‘Stabiele angina pectoris’.

Type indicator

Proces (met een ondergrens)

Back to top