Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 1.4 Geen doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID

1.4 Geen doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID

Omschrijving

 

Richtlijn

Medicatieveiligheid

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Instellingsapotheek

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2019

Aanleiding

Indien protonpompremmers (protonpomp inhibitors, PPIs) alleen gestart zijn voor preventie van maagschade bij 'Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs' (NSAIDs), kunnen zij na afloop van de therapie met NSAIDs ook gestopt worden.

Indicator

Ligt het percentage patiënten dat stopt met PPI, geïnitieerd door ns-NSAID gebruik, na stoppen van de ns-NSAIDs boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?

  • Ja
  • Nee

 

Voor OA: Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

ns-NSAIDs: met overige middelen zonder injectie’s

M01A (niet sterioide anti-inflammatoire en antireumatische middelen) zonder de farmaceutische  vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559


Maagprotectie (PPIs):
A02BC
Risicomedicatie maag:

NSAIDs

M01A

Antistollende medicatie:
B01AC06 (ASA),  B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatiepreparaten), B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor),B01AC25 (Cangrelor) , PRK 124575 (clopidogrel combi), B01AE07 (dabigatran), B01AF (directe factor Xa remmers)
Vitamine K-antagonisten:
B01AA
Corticosteroïden:
H02AB
SSRI’s en gerelateerde:
N06AB,(SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine),
Overige:
C03DA01 (Spironolacton)
Reuma:
L04AA27, L04AB04, L04AC03, L01CB01, P01BA01, L04AB01, L04AB06, P01BA02, L04AB02, L04AA13, L04AX03,A07EC01, L04AC07, L04AB05, L04AX01, L04AD01, L01AA01, L01XC02, M01CC01, M01CB01

Aflevering ns-NSAID

Aflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 3 maanden.

Aflevering PPI

Aflevering in de rapportageperiode of in de voorgaande 12 maanden (voor het bepalen van de eerste aflevering).

Eerste aflevering

Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er een aflevering in de voorafgaande 12 maanden van deze geneesmiddelgroep was en hiervoor een eerste uitgifte tarief in rekening was gebracht

Gebruiker

Met een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van ‘ns-NSAIDs zonder coxibs’ en ‘maagprotectie’ op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen

PPI geïnitieerd door ns-NSAID gebruik

‘Eerste aflevering’ van een ‘PPI’ met 10 dagen ervoor of erna een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘ns-NSAIDs zonder coxibs’

PPI aflevering zonder risicomedicatie maag

‘Afleveringen van een ‘PPI’ zonder een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘risicomedicatie maag’ binnen 10 dagen hiervoor of hierna.

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen.

Selecties

Exclusie: Passanten
A: Gebruikers van ‘PPI geïnitieerd door NSAID gebruik’

B: Patiënten uit ‘A’ zonder ‘volgende PPI afleveringen als er geen risicomedicatie maag' in gebruik was

Resultaat

B / A is boven of gelijk aan de ondergrens van 90%

Toelichting

Voor deze - en alle volgende - ondergrenzen geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 30 patiënten in de noemer hebben.

Type indicatorProces (met een ondergrens
Back to top