Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 1.5 Geen doorgebruik PPI na stoppen TAR

1.5 Geen doorgebruik PPI na stoppen TAR

Omschrijving

 

Richtlijn

Medicatieveiligheid

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Instellingsapotheek

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2019

Aanleiding

Indien protonpompremmers (protonpomp inhibitors, PPIs) alleen gestart zijn voor preventie van maagschade bij trombocytenaggregatieremmers (TAR), kunnen zij na afloop van de therapie met  TAR’s ook gestopt worden.

Indicator

Ligt het percentage patiënten dat stopt met PPI, geïnitieerd door trombocytenaggregatieremmer gebruik, na stoppen van de TAR boven of gelijk aan de ondergrens van 90%?

  • Ja
  • Nee

 

Voor OA: Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Risicomedicatie maag

TAR
B01AC06
B01AC08
B01AC30

 

Maagprotectie (PPIs):
A02BC
Risicomedicatie maag:

NSAIDs

M01A

Antistollende medicatie:
B01AC06 (ASA),  B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatiepreparaten), B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor),B01AC25 (Cangrelor) , PRK 124575 (clopidogrel combi), B01AE07 (dabigatran), B01AF (directe factor Xa remmers)
Vitamine K-antagonisten:
B01AA
Corticosteroïden:
H02AB
SSRI’s en gerelateerde:
N06AB,(SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine),
Overige:
C03DA01 (Spironolacton)
Reuma:
L04AA27, L04AB04, L04AC03, L01CB01, P01BA01, L04AB01, L04AB06, P01BA02, L04AB02, L04AA13, L04AX03,A07EC01, L04AC07, L04AB05, L04AX01, L04AD01, L01AA01, L01XC02, M01CC01, M01CB01

Aflevering TAR

Aflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 3 maanden.

Aflevering PPI

Aflevering in de rapportageperiode of in de voorgaande 12 maanden (voor het bepalen van de eerste aflevering).

Eerste aflevering

Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er een aflevering in de voorafgaande 12 maanden van deze geneesmiddelgroep was en hiervoor een eerste uitgifte tarief in rekening was gebracht

Gebruiker

Met een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van ‘TAR en ‘maagprotectie’ op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen

PPI geïnitieerd door TAR gebruik

‘Eerste aflevering’ van een ‘PPI’ met 10 dagen ervoor of erna een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘TAR

PPI aflevering zonder risicomedicatie maag

‘Aflevering’ van een ‘PPI’ zonder een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode van ‘risicomedicatie maag’ binnen 10 dagen hiervoor of hierna.

Passant

Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Exclusie: Passanten
A: Gebruikers van ‘PPI geïnitieerd door TAR gebruik’
B: Patiënten uit ‘A’ zonder volgende ‘PPI afleveringen indien geen risicomedicatie maag’ in gebruik was

Resultaat

B / A boven of gelijk aan de ondergrens van 90%

Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Deze indicator kan voor het behalen van de vastgestelde ondergrens worden gebruikt voor vergelijkingen tussen apotheken, die tenminste 20 patiënten in de noemer hebben.

Type indicator

Proces (met een ondergrens)

Back to top