Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 1.8 Percentage kinderen onder 12 jaar waarvoor de dosering van amoxicilline/clavulaanzuur aantoonbaar in november of december is nagerekend

1.8 Percentage kinderen onder 12 jaar waarvoor de dosering van amoxicilline/clavulaanzuur aantoonbaar in november of december is nagerekend

</tablp

Omschrijving

 

Richtlijn

Medicatieveiligheid

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Apotheekhoudende Huisarts, DIenstapotheek

Rapportageperiode

November en december 2019

Aanleiding

Kinderdoseringen zijn sterk afhankelijk van leeftijd en gewicht. Verkeerde dosering bij kinderen kan leiden tot een verminderde werking of tot het optreden van al dan niet ernstige bijwerkingen.

Indicator

Voor welk percentage kinderen onder 12 jaar met een aflevering van amoxicilline/clavulaanzuur in november of december 2019 is:

a) een berekening van de dosering aantoonbaar vastgelegd?

b) op het recept vastgelegd ‘dosering akkoord’ (al dan niet na een interventie)?

 

Voor OA: Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Amoxicilline/clavulaanzuur: J01CR02

Aflevering

Verstrekking van ‘medicatie’ in de ‘rapportageperiode’

Selecties

 

 

Inclusie: patiënten met een leeftijd < 12 jaar  

A: het aantal kinderen onder 12 jaar met een aflevering van ‘medicatie’ in november of december 2019

B: aantal kinderen uit A waarvoor een berekening van de dosering aantoonbaar is vastgelegd (op papier of digitaal).

Onderbouwing

KNMP richtlijn ‘Medicatiebewaking’

Toelichting

Voor deze indicator geldt een aangepaste rapportageperiode. Bij het bepalen van deze periode is per indicator rekening gehouden met het aantal patiënten per apotheek in de noemer (tenminste 1 patiënt per apotheek en een gemiddelde van maximaal 15 patiënten per apotheek)..

De informatie hiervoor kan nog niet geautomatiseerd uit de systemen worden gehaald. Dat is in de toekomst wenselijk – en hiervoor worden stappen genomen. Op initiatief van de werkgroep bij deze indicatorenset  houdt deze eerste stap in om dit handmatig na te gaan voor een behapbare periode die betekenisvolle informatie kan opleveren.
1. Selecteer alle kinderen onder de 12 jaar met een aflevering van amoxicilline / clavulaanzuur in november-december 2019 (noemer). Raadpleeg eventueel de KNMP/SFK webrapportage KISS.
2. Achterhaal voor deze personen of de berekening van de dosering aantoonbaar is vastgelegd (teller).
3. Mocht u uit de resultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere kinderen na met een verstrekking van amoxicilline / clavulaanzuur in 2019/ U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren.

3. Mocht u uit de resultaten van deze steekproef concluderen dat niet alle doseringen aantoonbaar zijn gecontroleerd, in loop dan het proces medicatiebewaking/ kinderdoseringen na en neem maatregelen om herhaling te voorkomen

Doorontwikkeling
Er wordt gewerkt aan  een makkelijke manier om het berekenen van de juiste dosering in  de systemen vast te leggen en te achterhalen. Er wordt  hierbij nagedacht over een MFB.

Percentage

B/A

Type indicator

Proces

Back to top