Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 1.9 Percentage DOAC-starters in juni 2019 waarvoor de nierfunctie of indicatie bekend is

1.9 Percentage DOAC-starters in juni 2019 waarvoor de nierfunctie of indicatie bekend is

Omschrijving

 

Richtlijn

Medicatieveiligheid

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Dienstapohteek

Rapportageperiode

Juni 2019

Aanleiding

De kans op bloedingen bij een te hoge dosering van Directe Orale AntiCoagulantia (DOACs) neemt toe  bij een verminderde nierfunctie. De gebruikers van DOACs zijn doorgaans ouder en hebben hierdoor al een verhoogde kans op verminderde nierfunctie. Bij de start van DOACs is het belangrijk de nierfunctie te kennen voor een juiste dosering.

Indicator

a) Percentage patiënten die in juni 2019 startten met een DOAC en waarvoor de nierfunctie bekend is.

 

b) Percentage patiënten die in juni 2019 startten met een DOAC en waarvoor de indicatie bekend is.

 

Voor OA: Uw score voor de noemer van deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

DOACs:  B01AE, B01AF

Eerste uitgifte

Aflevering van ‘ medicatie’  in de ‘ rapportageperiode’  met een modulair tarief voor ‘eerste uitgifte’  zonder aflevering hiervan in de voorafgaande 12 maanden

Selecties

 

 

 

A: Patiënt met een ‘Eerste uitgifte’ van ‘medicatie’ in juni 2019

B: Patiënten uit A met een nierfunctiewaarde beschikbaar: of voorafgaand en niet ouder dan 1 jaar, of binnen 6 maanden na de aflevering.

C: Patiënten uit A met een indicatie beschikbaar: of voorafgaand en niet ouder dan 1 jaar,  of binnen 6 maanden na de aflevering.

Percentages

Indicator a): B/A
Indicator b): C/A

 

Toelichting

Voor deze indicator dient een aangepaste rapportageperiode. Bij het bepalen van deze periode is per indicator rekening gehouden met het aantal patiënten per apotheek in de noemer (tenminste 1 patiënt per apotheek en een gemiddelde van maximaal 15 patiënten per apotheek)..

De informatie hiervoor kan nog niet geautomatiseerd uit de systemen worden gehaald. Dat is in de toekomst wenselijk – en hiervoor worden stappen genomen. Op initiatief van de werkgroep bij deze indicatoren set  houdt deze eerste stap in om dit handmatig na te gaan voor een behapbare periode die betekenisvolle informatie kan opleveren.
1. Selecteer alle personen met een eerste uitgifte van ‘DOACs’ in juni 2019 (noemer). Raadpleeg eventueel de KNMP/SFK webrapportage KISS.
2. Achterhaal voor deze personen of  u tussen juni 2018 en december 2019 een nierfunctiewaarde en een indicatie beschikbaar hebt (teller indicator a en b)
3. Mocht u uit esultaten van deze steekproef concluderen dat uw zorg voor deze geneesmiddelgebruikers nog niet naar wens is geregeld, loop dan ook alle andere DOAC gebruikers in 2019 voor deze aspecten na.  U vindt een overzicht van de hiervoor in aanmerking komende patiënten van het rapportagejaar in de KNMP/SFK webrapportage KISS-Kwaliteitsindicatoren.

Doorontwikkeling
Er wordt gewerkt aan  een makkelijke manier om het berekenen van de juiste dosering in  de systemen vast te leggen, en makkelijk te achterhalen. Er wordt  hierbij nagedacht over een MFB.

Onderbouwing

Richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ van de Nederlandse internisten vereniging uit 2016.

Type indicator

Proces

Back to top