Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Definities / Indicatoren / KISS Basisset / 2.2 Antilipaemica bij diabetes

2.2 Antilipaemica bij diabetes

Omschrijving

 

Richtlijn

Diabetes

Toepassingsgebied

Openbare Apotheek, Instellingsapotheek, Dienstapotheek

Rapportageperiode

Kalenderjaar 2019

Aanleiding

Diabetespatiënten lopen een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij niet behandelen van hypercholesterolemie.

Indicator

Ligt het percentage diabetespatiënten met gebruik van antilipaemica boven of gelijk aan de ondergrens van 68%?

  • Ja
  • Nee

 

Voor OA: Uw score voor deze indicator vindt u in de KNMP/SFK webrapportage ‘KISS Kwaliteitsindicatoren’, indien u  gegevens aan SFK aanlevert. Het antwoord kunt u automatisch laten inlezen in deze enquête.

Medicatie

Antidiabetica (exclusief insulines):
A10B zonder A10BJ, A10BK en A10BX
Antilipaemica:
C10

Gebruiker

Met een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en de voorafgaande 3 maanden

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de gebruikers de gebruiksperioden op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen

Tegelijkertijd gebruiker

Overlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'orale bloedglucose verlagende middelen' en 'gebruiker' van 'antilipaemica' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode

Passant

Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Exclusie: 'Passant'
Inclusie: mannen tussen 50 en 80 jaar en vrouwen tussen 55 en 80 jaar

A: 'Gebruikers' van ' antidiabetica' binnen de rapportageperiode
B: Patiënten uit 'A' die 'tegelijkertijd gebruiker' waren van 'antilipaemica'

Percentage

B / A boven of gelijk aan de ondergrens van 68%

Toelichting

Voor deze ondergrens geldt dat deze is bepaald aan de hand van de scores van apotheken over 2017. Deze ondergrenzen zijn bepaald als mediaan van alle landelijke scores minus 1,5 keer de standaarddeviatie. De ondergrens is nooit hoger dan 90%

Deze indicator kan gebruikt worden voor vergelijkingen tussen apotheken met tenminste 20 patiënten in de noemer.

Onderbouwing

Verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen bij niet behandelen van hypercholesterolemie.

Type indicator

Proces (met een ondergrens)

Back to top